Toisen kerran RELEXin ja CGI:n toimesta järjestetty Ennustepankin Kehitysfoorumi pidettiin keskiviikkona 24.9.2014 Helsingissä. Täysi sali ruokapalvelujen, tukkujen ja valmistajien edustajia istui aamupäivän pohtimassa Ennustepankin nykytilaa ja tulevaisuutta. Foorumin keskeinen johtopäätös oli että Ennustepankin alkutaival on ollut lupaava, mutta suuret hyödyt konkretisoituvat vasta kun kaikki alan suuret pelurit ovat mukana. Yleisesti ottaen osallistuneet kehuivat foorumin avointa keskustelua ja yhteistyöhaluista ilmapiiriä.

Ennustepankki kerää tietoa ammattikeittiöiden järjestelmistä ja tekee ruokalistojen perusteella automaattiset ennusteet ruoka-aineiden tulevasta kysynnästä tukkujen ja valmistajien käyttöön.

”Halusimme parempaa toimitusvarmuutta”, kertoi toimitusjohtaja Tarja Alatalo paneelikeskustelussa syyksi Tampereen Aterian mukaantuloon. Vaikka tavarantoimittajan raportit osoittaisivat toimitusvarmuuden hipovan sataa prosenttia, ei se Alatalon mukaan riitä, jos kriittinen tuote puuttuu. ”Jos esimerkiksi uunimakkaraa ei riitä kouluruokailussa kaikille, koko Tampere hypähtää ja Aamulehti kirjoittaa asiasta”, Alatalo kertoo. ”Olemme pystyneet välttämään hässäköitä ennalta”, hän jatkaa.

Hässäköiden vähentäminen kiinnostaa myös tavarantoimittajia. ”Silloin myyjät voivat keskittyä oikeisiin töihin”, Apetitin myyntijohtaja Riku Vuori pohti.

Tampereen Aterian kokemusten perusteella Ennustepankki on vähentänyt tavarantoimittajille tehtävien ennusteiden tekoon kuluvaa aikaa murto-osaan verrattuna entisiin, käsityönä tehtyihin Excel-ennusteisiin. Myös suunnittelupäällikkö Leena Jalosuo ja taloussihteeri Elisabet Rasinen-Nordlund HUS Raviolilta kertoivat, että Ennustepankki säästää heiltä lähes yhden ihmisen työmäärän. ”Näin ennusteprosessin pitää toimia. Manuaalisiin Excel-tiedostoihin ei ole paluuta.”

Heidän sanojensa mukaan Ennustepankin hyödyt ovat olleet merkittäviä, mutta kehitettävää on vielä. Toimittajien sitouttaminen mukaan palvelulle oli heidänkin listaamissaan tulevaisuuden toiveissa.

Kaikkein tyytyväisimpiä Ennustepankkiin ovat tällä hetkellä ruokapalvelut, kävi ilmi RELEXin Jouni Kauremaan esittelemistä käyttäjäkyselyn tuloksista.

Valmistajille ja tukuille ennustepankki antaa mahdollisuuden ennakoida tulevaa kysyntää. Meira Novan toimitusjohtaja Eero Raappana kertoi, että Ennustepankissa on mukana tällä hetkellä kaksi heidän isoa ruokapalveluasiakastaan. ”Elokuussa niiden kokonaisvolyymi poikkesi 12 prosenttia ennustetusta. Se on hyvä tulos.” Raappanalla oli myös pitkä lista kehitysehdotuksia Ennustepankin tulevaisuuden varalle. ”Ehdotan että syntyisi osuuskunta tai yhtiö, jonka kautta Ennustepankki olisi koko alan yhteisomistuksessa.”

Ennustepankin hinnoittelu herätti vilkasta keskustelua. Tällä hetkellä käyttö on ruokapalveluille maksutonta, tukut ja valmistajat maksavat käytöstä. ”Liittymis- ja käyttökustannusten pitää olla julkisia”, Raappana ehdotti. Apetitin Riku Vuori oli samaa mieltä. ”Ennustepankin pitää tuoda niin paljon lisäarvoa esimerkiksi tuotannon tehostumisena, että siitä kannattaa maksaa.”

”Hankkeen lähtökohtana on alusta asti ollut, että käyttömaksut laskevat kun volyymit kasvavat”, Jouni Kauremaa totesi. ”Otamme nämä läpinäkyvyys- ja omistajuus-asiat käsittelyyn Ennustepankin ohjausryhmässä lokakuussa”, CGI:n Esa Laakso puolestaan kertoi.

Tilaisuudessa keskusteltiin myös tulevista laajentumisista. Vuoden 2015 alussa odotetaan mukaan palveluun ruokapalveluiden puolelta Palmiaa sekä Joensuun seutua. Muita uusia palvelun liittyviä toimijoita ovat Jyväskylän ja Vantaan ruokapalvelut, joiden jälkeen iso osa suurimmista CGI:n Aromi-järjestelmää käyttävistä ruokapalveluista on mukana Ennustepankissa. Laajentumismahdollisuuksia muita toiminnanohjausjärjestelmiä käyttäviin ruokapalveluihin selvitetään.

Tilaisuudessa peräänkuulutettiin myös parempaa seurantaa ennusteiden toteumista. Ennustepankkiin on hiljattain rakennettu uusi toiminnallisuus tätä varten. Jatkossa Ennustepankki mahdollistaa ruokapalveluilta ennusteiden vastaanoton lisäksi toteumatietojen vastaanoton, jolloin ennustetarkkuutta voidaan seurata helposti eri tasoilla.