Artikkeli julkaistiin Kehittyvä Elintarvike -lehden 1/2013 numerossa.

Suurkeittiöiden elintarvikemenekin suunnittelussa ollaan jo pitkään oltu kummallisen haasteen edessä. Vaatimukset tiukentuvaan ketjunohjaukseen ovat parantaneet tuotteiden kulutuksen ennustettavuutta. Toisaalta sama trendi on lisännyt mittavia ja vaikeasti ennakoitavia menekkipiikkejä tavarantoimittajille ja elintarviketeollisuudelle, kun suuri määrä keittiöitä tilaa vaikkapa lihapullia samalle päivälle.

Ongelmaa on yritetty ratkoa melko työläästi. Toimittajille on lähetetty ruokalistoja tai Excel-listauksia, mutta saavutettu ennustetarkkuus on jäänyt vaatimattomaksi.

Logica Suomi Oy ja RELEX Finland ovatkin käynnistäneet kansallisen hankkeen (FS Ennustepankki), jossa ruokalistoista laskettuja tarve-ennusteita kerätään keskitettyyn ennustepankkiin ja jaetaan sieltä elintarviketoimittajille ja -valmistajille. Tämän mallin avulla tuotanto- ja toimitusketjussa päästään hyödyntämään tarkinta mahdollista tietoa tulevasta kulutuksesta mahdollisimman pienellä työmäärällä.

– Ennustepankki tarjoaa merkittäviä hyötyjä. Hävikin määrä tuotanto- ja toimitusketjussa vähentyy, samoin aikaa vievä käsityö menekin suunnittelussa. Pikaisille suunnitelmamuutoksille ei myöskään ole enää yhtä suurta tarvetta. Pidemmällä aikavälillä suunnitelmallisempi toiminta tullee johtamaan myös kaikkien osapuolien parempaan kustannustehokkuuteen, RELEXin toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen arvioi.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toimintamallia testataan johtavien ruokapalvelutoimijoiden sekä elintarvikevalmistajien ja -toimittajien kanssa. Pilottihanke toteutetaan kevään 2013 aikana. Mukana ovat elintarvikevalmistajista muun muassa HK Ruokatalo ja Saarioinen, keskusliikkeistä Tuko Logistics ja ruokapalveluiden tarjoajista Leijona Catering sekä Espoon ja Turun kaupungit. Osallistujat pitävät erityisesti hankkeen kokonaisvaltaisuudesta ja mahdollisuudesta parantaa kaikkien osapuolien toimintaa.

– Tarkemman ja yhtenäisen tiedon avulla pystymme tehostamaan koko toimitusketjun toimintaa. Olen erityisen iloinen siitä, että tässä hankkeessa pyritään optimoimaan kokonaisuuksia ja tehdään yhteistyötä loppuasiakkaan eteen organisaatiorajoista välittämättä, summaa Tuko Logisticsin suunnittelupäällikkö Lauri Loikkanen.