Lue PDF-versio

Elintarviketeollisuus on saanut uuden työkalun menekin ennustamiseen. IT-palveluyritys CGI:n ja ennustamisen sekä toimitusketjun kehittämisen asiantuntijan RELEXin yhdessä kehittämä Ennustepankki laskee automaattisesti ruokalistojen perusteella ruokapalveluiden raaka-aineiden tarve-ennusteet, joita elintarviketeollisuus ja tukkuporras voivat hyödyntää omassa suunnittelussaan. Ennustepankki tarkentaa merkittävästi menekkiennusteita, nopeuttaa ennusteprosessia ja vähentää siihen liittyvää manuaalista työtä.

Hankkeen ensivaiheen pilotti, joka on nyt päättynyt, on osoittanut järjestelmän tuovan selviä etuja koko toimitusketjuun ja tuovan kaivattua läpinäkyvyyttä ennen kaikkea yllättäviin tilauspiikkeihin niin tukkuportaassa kuin valmistavassa teollisuudessa. Pilotissa olivat mukana Espoo Catering, Turun seudun kiinteistöpalvelu (Arkea), Leijona Catering sekä Saarioinen, HK Ruokatalo, Atria ja Tuko Logistics.

CGI, jolla on pitkä kokemus elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseista ja toiminnanohjauksesta, näkee, että ennustepankki tehostaa toimintaa merkittävästi.

”Elintarviketeollisuudessa aikaikkunat ovat lyhyitä erityisesti tuoretarvikkeiden kohdalla. Siksi mahdollisimman tarkka ennustetieto kysynnästä ja tuotteiden liikkumisesta on keskeistä. Ennusteiden tarkentumisen myötä ylituotantoa ja hävikkiä ketjun eri osissa syntyy huomattavasti vähemmän”, johtaja Henry Nieminen CGI:ltä sanoo.

Ennustepankki kerää tietoa suurtalouskeittiöiden järjestelmistä, joissa ruokalistoja suunnitellaan useaksi viikoksi eteenpäin. Elintarvikevalmistajat ja tukkurit saavat pankista kootun ennusteen, jossa eri keittiöiden tilauksista on poimittu heidän tuotteitaan koskevat määrät yhteen. Näin tuotannon ja hankintojen suunnittelu toimitusketjussa helpottuu.

”Ruokapalveluiden menekin ennustaminen poikkeaa merkittävästi normaalista kulutuskysynnästä ja on siksi ollut perinteisesti erittäin haasteellista. Kysyntä on voimakkaasti vaihtelevaa ja vaikeasti ennustettavissa, sillä suunniteltu menekki on itse asiassa raaka-aineiden toimitusta ruoka-annosten tuotantoprosessiin. Yksittäiset menekkipiikit ovat suuria ja voivat johtaa toimitusvaikeuksiin, jos ne tulevat täysin yllättäen,” kertoo toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen RELEXiltä.

Paperityön määrä koko toimitusketjussa vähenee huomattavasti. Tällä hetkellä valmistajat vastaanottavat ennusteita monelta eri taholta ja keittiöt ja tukut joutuivat jakamaan ennusteitaan eri tuottajille yksitellen. Ennustepankin kautta kaikki ennustetiedot kootaan ja välitetään keskitetysti.

”Kysyntäpiikit vaikkapa suuren kaupungin tilatessa lihapullia kaikille kouluille ovat usein moninkertaisia tuotteen normaaliin volyymiin verrattuna. Ennustepankista on ollut merkittävää hyötyä jo pilotin aikana kysyntäpiikkien ennakoinnissa ja sen avulla olemme voineet varmistaa myös suurten tuote-erien toimituksen. Mitä vähemmän meille tulee yllätyksiä sitä varmemmin voimme toimittaa asiakkaillemme heidän tilaamiaan tuotteita oikea-aikaisesti”, kertoo ohjauspäällikkö Johanna Södergård HK Ruokatalosta.

Pilotin päättyessä ennustepankki otetaan laajempaan käyttöön. Mukana jatkavat pilotissa mukana olleet toimijat. Palveluun voidaan liittää mitä tahansa taustajärjestelmiä ja se on avoin kaikille elintarvikkeita valmistaville ja toimittaville yrityksille sekä ruokapalveluille. Tavoitteena on tarjota kattava alusta ruokapalveluiden ja elintarvikkeiden valmistajien yhteistyölle sekä luoda ennustepankista toimialastandardi.