Ennustepankin tuoreen käyttäjäkyselyn perusteella tukkurit ja elintarvikevalmistajat arvostavat palvelussa eniten parempaa tulevien kysyntäpiikkien ennakointia, suurkeittiöt taas toimitusvarmuuden paranemista.


Suuren kaupungin kouluruokailun luomuviikko voi helposti tyhjentää tukkurin luomutuotteiden varastot, jos siihen ei osata varautua ennalta. Ongelman ratkaisemiseksi RELEX ja CGI esittelivät vuonna 2013 Ennustepankki-verkkopalvelun, joka kerää tietoa ammattikeittiöiden järjestelmistä ja muodostaa ruokalistojen perusteella tarve-ennusteet ruoka-aineiden tulevasta menekistä.

Syyskuuhun 2014 mennessä palveluun on liittynyt 19 ruokapalvelua (mm. Espoon, Tampereen ja Turun kaupunkien ruokapalvelut), valmistajista HK Ruokatalo, Saarioinen, Atria, Apetit ja Findus sekä tukkureista Tuko Logistics, Wihuri, Heinon tukku ja Meira Nova. Tuore Ennustepankin käyttäjille kesällä 2014 tehty kysely osoittaa, että palvelu helpottaa käyttäjiensä arkea. Sekä valmistajat, tukkurit että suurkeittiöt kokevat, että ennustepankki vähentää oman organisaation työmäärää.

Ennustepankin-koetut-hyödyt-ruokapalveluille
Kuva 1. Ennustepankin koetut hyödyt ruokapalveluille (% vastaajista koki hyödyksi, yhteensä 13 vastaajaa) (Lähde: Ennustepankin käyttäjäkysely 2014)

Ennustepankin-koetut-hyödyt-valmistajille-ja-tukkureille

Kuva 2. Ennustepankin koetut hyödyt valmistajille ja tukkureille (% vastaajista koki hyödyksi, yhteensä 18 vastaajaa) (Lähde: Ennustepankin käyttäjäkysely 2014)

Helppokäyttöisyys viehättää

Ennustepankki kerää tiedot ammattikeittiöiden tulevien viikkojen ruokalistoista ja laskee automaattisesti eri ruoka-aineiden menekin. Elintarvikkeiden valmistajat ja tukkurit saavat järjestelmästä ennusteen tuotteidensa kysynnästä halutulla tasolla.

Ennustepankkia käyttävät jo monet kaupunkien ja sairaanhoitopiirien suurkeittiöt. Ruokapalvelut kokivat järjestelmän suurimmaksi hyödyiksi parantuneen toimitusvarmuuden ja manuaalisen työn vähenemisen. Viime hetken ruokalistamuutoksista päästään eroon, sillä valmistajat ja tukkurit pystyvät toimittamaan raaka-aineet ja tuotteet entistä varmemmin.

Ruokapalvelut arvostivat eritoten järjestelmän käytön helppoutta. Ennusteiden laatimisen helppous sai keskiarvo-arvosanaksi 4,77 asteikolla 1-5*).

Tukkurit ja valmistajat pitivät järjestelmän suurimpana hyötyinä mahdollisuutta tilauspiikkien ennakointiin (94 % vastaajista koki hyötyvänsä) ja työmäärän säästöä (56 %). Muita hyötyjä olivat tehokkaampi tuotannonsuunnittelu ja hävikin pieneneminen. Kolmannes vastaajista koki järjestelmän myös parantavan asiakassuhteita. Eniten vastaajat käyttivät Ennustepankkia tuotannon ja hankintojen suunnitteluun sekä myynnin tukena. Käyttäjät kokivat viikkotason tiedoilla olevan eniten käyttöä, mutta puolet vastaajista hyödynsi myös päivätason tietoja.

Uudet käyttäjät parantavat palvelua

Vapaassa palautteessa vastaajien ykköstoive oli ennustepankin käytön laajentuminen. Mitä suurempi osa suurkeittiöistä ja tavarantoimittajista järjestelmää käyttää, sitä kattavammin tieto materiaalin kokonaistarpeesta välittyy toimijoiden välillä. Samalla tuotteiden toimitusvarmuus paranee.

“Ennustepankin tavoitteena kasvattaa ruokapalveluiden, tukkujen ja elintarvikevalmistajien määrää entisestään seuraavan vuoden aikana. Jokainen Ennustepankkiin liittyvä uusi toimijaa hyödyttää kaikkia toimijoita, niin uusia kuin nykyisiä “, kertoo RELEXin projektipäällikkö Jouni Kauremaa. ”Käyttäjäkyselyn tulokset ovat linjassa RELEXin ja CGI:n käyttäjiltä saaman palautteen kanssa. ”Eräs mukana oleva ruokapalvelu totesi, että olemalla mukana Ennustepankissa, he säästävät yhden kokonaisen päivän manuaalista työtä viikossa.” Kauremaa jatkaa.

*) Ennusteiden laadinta helppoa; 1 = täysin eri mieltä, 5 = täysin samaa mieltä.

 

Lisätiedot

Kati Tammisto, kati.tammisto@relex.fi, +358 40 775 7162

Tutustu Ennustepankkiin osoitteessa http://www.ennustepankki.fi/