RELEXin kehitysjohtaja TkT Johanna Småros on kirjoittanut tiiviin ja helppolukuisen artikkelin laskennallisesta ennustamisesta: “Viisas pääsee vähemmällä: Laskennallisilla malleilla lisää tehoa ja tarkkuutta menekin ennustamiseen!”

Johanna kommentoi tekstiä seuraavasti: “Laskennallisten ennustemallien avulla ennustamistyötä voidaan tehostaa ja ennusteiden tarkkuutta parantaa. Laskennallista ennustamista pidetään kuitenkin usein hieman hankalana ja monet yritykset eivät ole edes kokeilleet millaisiin tuloksiin mallien avulla päästäisiin. Artikkelissa halusin nostaa esille mitä hyötyä laskennallisesta ennustamisesta voi olla, mihin tilanteisiin se sopii ja miten laskennallinen ennustaminen voidaan yhdistää asiantuntijoiden tekemään laadulliseen ennustamiseen.”