Lue PDF-versio

In vino veritas”: Varaston optimointia viinikaupassa

Saksalainen viinitukkuri WIV Wein International AG on ottanut RELEXin SaaS pohjaisen ratkaisun käyttöön optimoidakseen eri myyntikanaviensa toimitusketjun hallinnan. WIV Wein International AG myy Saksasta käsin viiniä tukku-, vähittäis-, sekä verkkokaupan ja suoramyynnin kanavissa 19:ään maahan. Yritys ottaa RELEXin käyttöön  täydennystilausten automatisointiin sekä  kampanjanhallintaan, tavoitteenaan parantaa saatavuutta, nopeuttaa varastonkiertoa, sekä minimoida varastoon ja prosesseihin sitoutettu pääoma.

Erityisesti RELEXin ratkaisun joustavuus vakuutti WIV Wein International AGn: Järjestelmän avulla yritys pystyy simuloimaan ja tarkastelemaan jokaiselle myyntikanavalleen erilaisia toimitusketjussa tapahtuvia hypoteettisia skenaarioita. Tässä prosessissa RELEX käyttää hyväkseen yli 3000 yhdistelmää eri ennustemalleista ja parametreistä, joihin kuuluvat muun muassa aikaisempien vuosien luvut varaston kiertonopeudesta, sesonkien vaikutuksista myyntiin, sekä minimitilausmääristä. Nämä tiedot RELEX-järjestelmä lataa suoraan WIVin ERP-järjestelmästä. RELEXin ratkaisu ottaa myös kokonaiskustannusten optimoinnin huomioon ja laskee joka tilaukseen automaattisesti ylimääräiset kuljetuskustannukset, kuten rahtikulut, mukaan ja  tilausmäärät ja -frekvenssit voidaan kustomoida WIVin tarpeiden mukaan.

RELEXin ratkaisu vapauttaa sitoutunutta pääomaa

“RELEXin ohjelman käyttönotto tulee mullistamaan koko toimitusketjumme”, sanoo Andreas Spies, WIV Wein International AGn ostopäälikko. ”Virtaviivaiset ja tehokkaat suunnittelu- ja ostoprosessit auttavat meitä pienentämään tuotevarastojamme, sekä samanaikaisesti parantamaan toimituskykyämme.” Tarkkojen ennusteiden avulla WIViltä luonnistuu tilausten toimitukset oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan, optimoiduilla toimkustannuksilla.

“RELEXin ohjelman käyttönotto tulee mullistamaan koko toimitusketjumme”

WiV:lle etu on  myös RELEX-järjestelmän nopeus, ja reaaliaikaiset ennusteet.  WIVin ERP-data tallentuu itsestään RELEXin omaan tietokantaan, joka hyödyntää muistinvaraista laskentaa  Muistinvarainen tietojenkäsittely tarjoaa WIVille siis huomattavan aikaedun, joka puolestaan mahdollistaa nopeamman päätöksenteon.