Lue PDF

62 % vähittäiskaupan alan toimitusketjuvastaavista kertoo merkittäväksi liiketoiminnalliseksi haasteekseen saatavuuden parantamisen varastoja kasvattamatta.

Markkinatutkimusyritys Martec International toteutti RELEXin toimeksiantona globaalin tutkimuksen, jossa selvitettiin vähittäiskaupan toimitusketjuvastaavien prioriteetteja. Tutkimuksen tulokset on koottu State of the Retail Supply Chain 2016 -raporttiin.

Tutkimusta varten haastateltiin vähittäiskaupan alan toimijoita Iso-Britanniasta, Pohjois-Amerikasta, Saksasta sekä Pohjoismaista. Tutkimukseen osallistui yhteensä 126 yritystä, joiden vuosittainen liikevaihto on yli 100 miljoonaa euroa. Haastatteluissa kysyttiin yritysten ongelmista toimitusketjun hallinnassa, haasteista kysynnän ennustamisessa ja toimitusketjun läpinäkyvyydessä, varastonhallinnasta eri myyntikanavissa sekä henkilöstön tehokkuudesta.

Tutkimuksen tärkeimpinä havaintoina esiin nousivat seuraavat seikat:

  • Merkittävin liiketoiminnallinen ongelma vähittäiskauppiaille (62 % vastanneista) on tuotteiden saatavuuden parantaminen varastotasoja kasvattamatta.
  • Suurimmat kysynnän ennustamiseen liittyvät haasteet ovat kysynnän ennustaminen tehokkaasti koko toimitusketjussa (69 %), kampanjoiden ja niiden aiheuttaman lisämyynnin tehokas ennustaminen (64 %) sekä sesonkituotteiden ennustaminen (60 %).
  • Toimitusketjun hallinnan analysointi ja raportointi on globaali haaste, ja raporttien tuottaminen kestää keskimäärin 79 minuuttia ad hoc -raporttien kohdalla ja 110 minuuttia vakioraporttien kohdalla.

”On mielenkiintoista, että samaan aikaan kun 64 % vähittäiskauppiaista globaalisti korostaa kysynnän ennustamisen kampanjoita varten olevan yksi suurimmista haasteistaan, vain 35 %:lla on käytössään järjestelmä, joka voi tuottaa automaattisia kysyntäennusteita kampanjoille. Lisäksi vain 22 %:lla on käytössään järjestelmä, joka huolehtii kampanjatuotteiden mitoituksesta niin että tuotteita ei jää yli, vaan hyllyissä on tilaa seuraavan kampanjan tuotteita varten”, toteaa RELEXin toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen.

Fran Riseley, Martec Internationalin varatoimitusjohtaja, kommentoi tutkimusta: ”Vuoden 2016 tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa siitä, kuinka eri maat vertautuvat keskenään toimitusketjuvastaavien kohtaamien haasteiden ja toimitusketjun läpinäkyvyyden osalta. Tuloksista näkyy, että käytössä olevat järjestelmät, prosessit ja teknologia eivät tue toimitusketjuja tehokkaasti. Tämä heijastuu suuresta määrästä (20 %) haastateltuja vähittäiskauppiaita, jotka ovat aikeissa korvata tai ottaa käyttöön toimitusketjun hallinnan ratkaisun.”

”Tutkimuksesta käy ilmi, että alueellisista eroista huolimatta vähittäiskauppiaat jakavat samat haasteet toimitusketjun hallinnassa globaalisti. Järjestelmien ja prosessien päivittäminen ovat avainasemassa tulevina vuosina”, Mikko Kärkkäinen jatkaa. ”On huolestuttavaa, että 26 % vähittäiskauppiaista myös ilmoittaa välttävänsä sijoittamasta uuteen järjestelmään, sillä ne mielletään monimutkaisiksi. Samalla 23 % vastanneista ilmoittaa sitoutumisen nykyiseen ERP-järjestelmätoimittajaan tai talon sisällä rakennettuun joustamattomaan järjestelmään olevan esteenä investoinnille.”

”Nykypäivän edistyneet ennustamisjärjestelmät mahdollistavat useiden päällekkäisten ennusteiden hallinnan eri tarkoituksiin. Lisäksi SaaS-mallit (Software as a Service) tarjoavat joustavuutta käyttöönottoon ja mahdollisuuksia muokata ratkaisua muuttuvien vaatimusten mukaan käyttöönoton aikana, tai jopa sen jälkeen, ilman ylimääräistä koodaamista. Tämän seurauksena yritykset harvoin tarvitsevat apua järjestelmän ylläpidossa tai määrittelyssä. Tutkittaessa vaihtoehtoja toimitusketjun hallinnan järjestelmien korvaamiselle tai uuden käyttöön otolle, menestyksekkäimpiä ovat ne yritykset, jotka miettivät kokonaisvaltaisesti toimitusketjun hallinnan prosesseja ja johtavat ihmisiä muutoksen läpi”, Kärkkäinen päättää.

Ladattava kopio koko State of the Retail Supply Chain 2016 -tutkimuksesta on saatavana osoitteesta http://hub.relexsolutions.com/state-of-the-retail-supply-chain-2016.

*Tilastot perustuvat haastatteluihin 126 eri vähittäiskauppiaan edustajan kanssa. Vähittäiskauppiaiden yhteenlaskettu kokonaismyynti on 551 miljardia euroa.