Lue PDF-versio

Tutkimuksessa 63% vähittäiskaupan alan toimitusketjupäälliköistä kertoo merkittäväksi liiketoiminnalliseksi haasteekseen saatavuuden parantamisen varastoja kasvattamatta.

Iso-Britannian vähittäiskaupan toimitusketjututkimuksessa ’State of the Retail Supply Chain 2015’ selvitettiin toimitusketjupäälliköiden prioriteetteja monikanavaisessa vähittäiskaupan liiketoimintaympäristössä. Tutkimuksen toteutti markkinatutkimusyritys Martec International RELEXin toimeksiantona.

Tutkimusta varten haastateltiin Iso-Britannian vähittäiskaupan alan toimijoita, joiden vuosittainen liikevaihto on yli 100 miljoonaa puntaa. Tutkimusryhmän edustamien vähittäiskauppojen yhteenlaskettu myynti muodostaa 23% Iso-Britannian koko vähittäiskaupan markkinasta.*

Tutkimustuloksissa nousivat esiin mm. seuraavat seikat:

  • Tuotteiden saatavuuden parantaminen ilman, että varastotasoja kasvatetaan on merkittävä toimitusketjun suunnitteluun ja toteutukseen liittyvä liiketoiminnallinen ongelma – tätä korosti 63% tutkimukseen haastatelluista.
  • Kysynnän ennustaminen uusille tuotteille (72%), sopeutuminen myyntitahdin muutoksiin (69%) sekä promootioiden ja niiden aiheuttaman lisämyynnin tehokas ennustaminen (66%) ovat suurimmat ennustamiseen liittyvät haasteet.
  • 28%:lla vähittäiskauppiaista ei ole ennustamisprosessia tukevia järjestelmiä, vaan näissä yrityksissä turvaudutaan taulukkolaskentaohjelmiin. Samanaikaisesti niillä yrityksillä, joilta nämä ennustamisen ja täydentämisen järjestelmät löytyvät, on järjestelmien ikä keskimäärin 10,5 vuotta.

Fran Riseley, Martec Internationalin varatoimitusjohtaja, kommentoi tutkimusta: ”Tutkimus indikoi melko selvästi, että keskiverto brittiläinen vähittäiskauppaketju on ns. ’perustasolla’ toimitusketjun suunnittelun ja toteutuksen automaatiossa. Vähittäiskauppaketjut ovat alkaneet automatisoida toimintaansa, mutta monet ylläpitävät edelleen alkeellisia, manuaalisia prosesseja ja järjestelmiä liiketoiminnassaan. Toimitusketjun läpinäkyvyys vaihtelee, toimittajien kanssa tehdään hieman yhteistyötä ja heidän suoriutumistaan seurataan jonkin verran. Varastotasot voivat olla korkeita eikä niitä ole optimoitu läpi kaikkien myyntikanavien.”

”Tutkimus indikoi melko selvästi, että keskiverto brittiläinen vähittäiskauppaketju on ns. ’perustasolla’ toimitusketjun suunnittelun ja toteutuksen automaatiossa.”

Mikko Kärkkäinen, RELEXin toimitusjohtaja, lisää: ”Tuotelanseerausten, promootioiden, kausi- ja lyhyen elinkaaren tuotteiden hallinta on historiallisestikin ollut haastavaa ja myyntikanavien määrän kasvu viime vuosina on vain moninkertaistanut jo olemassa olevia ongelmia, erityisesti kysynnän ennustamiseen ja täydentämiseen liittyen.”

”Vähittäiskauppiaiden keskuudessa tunnistetaan yhä paremmin että teknologian ja automaation avulla voidaan vastata osaan näistä haasteista, mutta tutkimus osoittaa selvästi kuinka valtaosalle vähittäiskauppiaista olemassa olevat prosessit ja teknologiat eivät ole riittäviä tukemaan toimitusketjun suorituskykyä parhaalla mahdollisella tavalla”, hän jatkaa.

”Olemassa olevat prosessit ja teknologiat eivät ole riittäviä tukemaan toimitusketjun suorituskykyä parhaalla mahdollisella tavalla.”

”Toimitusketjuteknologian uusi sukupolvi yhdistää muistinvaraisen laskennan tarjoamat hyödyt SaaS-mallin joustavuuteen ja tarjoaa vähittäiskauppiaille nopean pääsyn yksikkötason tietoihin. Myyntihistoriasta saatavan kokonaiskuvan lisäksi tämä mahdollistaa myös hyvin tarkan tulevaisuuden myyntiennusteen muodostamisen, ja myös saatavuuden ja todennäköisen hävikin ennustamisen – myymälä-, myymäläryhmä-, tuote-, tuotekategoriatasolla ja niin edelleen. Näin vähittäiskauppaketjut voivat parantaa saatavuuttaan, laskea varastotasojaan, pienentää hävikkiään ja samanaikaisesti tarjota parempaa palvelua asiakkailleen.”

Ladattava kopio koko ”State of the Retail Supply Chain 2015” –tutkimuksesta on saatavana RELEXin täällä.

*Tilastot perustuvat vuoden 2013 vähittäiskauppojen kokonaismyyntiin, joka oli 321 miljardia puntaa (British Retail Consortium).