Satoja toimitusketjun hallinnan ammattilaisia Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Afrikasta kokoontui RELEXin 10-vuotisseminaariin Finlandia-talolle 28. tammikuuta 2016 keskustelemaan alan tulevaisuudesta.

Haastattelimme paikalla olleita asiantuntijoita ja kysyimme miltä toimitusketjun suunnittelu näyttää tulevaisuudessa. Katso englanninkielinen video, jossa haastateltavat kertovat mitkä trendit ovat keskeisiä tulevaisuuden toimitusketjujen hallinnassa.