Varaston arvo laskenut miljoonia euroja ja myynti samanaikaisesti
kasvanut kuusi prosenttia


Helsinki 2. maaliskuuta 2012 – RELEXin, Euroopan nopeimmin kasvavan kysynnän ennustamisen ja täydennystilaamisen järjestelmätoimittajan, ratkaisu ohjaa nyt LVIS-tukkuri Onnisen varastotäydennystä. Onninen tarjoaa kattavaa materiaalipalvelua urakoitsijoille, teollisuudelle, julkisille organisaatioille ja teknisten tuotteiden jälleenmyyjille. Onninen on alalla vuodesta 1913 toiminut perheyhtiö, jonka liikevaihto 2011 oli 1,5 miljardia euroa ja se työllistää Suomen, Ruotsin, Norjan, Puolan, Venäjän ja Baltian toiminnoissaan yhteensä 2 800 henkilöä.

Onninen on kokeillut useita eri järjestelmiä toimitusketjun ohjauksessa. RELEXin ja Onnisen yhteistyöprojektin alkaessa Onnisen keskusvarasto-ostoja suunniteltiin SAPin tarvelaskennan avulla. Onnisen toiveena oli löytää joustavampi ja prosesseihin paremmin mukautuva järjestelmä, jossa täydennystilaukset voitaisiin perustaa todellisiin kysyntäennusteisiin. Tavoitteena oli sekä laskea keskusvaraston varastoarvoa että parantaa tuotteiden saatavuutta. Lisäksi ostojen automaatioastetta haluttiin nostaa.

Projekti toteutettiin kunnianhimoisella aikataululla. Käyttöönottoprojekti ja tekninen integraatio tehtiin kolmessa kuukaudessa, jonka jälkeen Onninen pilotoi RELEXin järjestelmää kolme kuukautta valittujen pilottitoimittajien tuotteilla.Tuotantolaajennuspäätöksen jälkeen käyttöä on asteittain laajennettu Suomen keskusvarastossa. RELEXin tarjoama SaaS-palvelu sekä yrityksen kokemus suurten nimikemäärien tehokkaasta käsittelystä ja SAP-integraatioista mahdollisti projektin toteuttamisen tiukan aikataulun puitteissa.

Jo pilotin aikana nähtiin viiden pilottitoimittajan osalta merkittäviä parannuksia saatavuudessa ja varaston kiertonopeudessa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tällä hetkellä RELEXin järjestelmällä ohjattavien tuotteiden varaston arvo on laskenut miljoonia euroja ja varaston kierto parantunut 25 %. Samanaikaisesti myynti on kasvanut kuusi prosenttia. Lisäksi tilaamisen automaatiotaso on noussut todella korkeaksi.

”Tavoitteenamme oli löytää järjestelmä, joka mukautuu paremmin meidän prosesseihimme ja tarpeisiimme. RELEXin avulla olemme lisänneet tilaamisen tehokkuutta samalla kuin tulokset ovat parantuneet. Tuotteiden saatavuus on parantunut kaksi prosenttiyksikköä, vaikka varaston arvo on merkittävästi laskenut,” kertoo Kai Särkelä, logistiikkajohtaja, Onninen.

”Ostajamme ovat kiittäneet uutta sovellusta sen intuitiivisuudesta, helppokäyttöisyydestä ja joustavuudesta SAPiin verrattuna. RELEXin käyttö on merkittävästi vähentänyt ostajien rutiinityön määrää, sillä suurimpienkaan toimittajien RELEX-tilausehdotuksia ei tarvitse tarkastella kuin muutaman minuutin ajan ja alle prosenttia RELEXin tilausehdotuksista joudutaan muokkaamaan. Uskomme, että käytön myötä ostajien työ helpottuu entisestään, ” toteaa Tatu Lähteenmäki, Supply Chain Planning Manager, Onninen.

”Onninen on edelläkävijä toimitusketjun suunittelussa ja se, että olemme pystyneet tehostamaan Onnisen prosseseja entisestään, on todella kova tulos. Yhteistyömme Onnisen kanssa on hyvä osoitus siitä, millaisia hyötyjä SaaS-toimintamalli tuo projektiaikatauluihin ja erityisesti teknisen toteutuksen helppouteen.

Pilvipalvelu mahdollistaa asiakkaalle riskittömän pilottikäytön, jonka aikana syntyy mitattavia tuloksia ja päätökset käyttöönotosta voidaan tehdä pilotin tulosten perusteella,” sanoo Mikko Kärkkäinen, toimitusjohtaja, RELEX.
Onnisen tavoitteena on laajentaa lähitulevaisuudessa RELEXin ohjaus valtaosaan varastotuotteista ja kaikkiin maihin.