Stora Enso

Stora Enso on ympäri maailman toimiva suomalainen sellun ja paperin tuottaja. Sen erikoisalaa ovat biomateriaalit, pakkaukset, paperi sekä puuntuotanto. Uutta kehittävä ja vanhaa parantava Stora Enso tarjoaa asiakkailleen ilmastoystävällisen vaihtoehdon.

http://www.storaenso.com

Entä sinun yrityksesi?

Keskustellaan, kuinka RELEXin ratkaisut voisivat auttaa yritystäsi.