Raskone Oy:n ostojohtaja Esa Mäkinen oli 20.1.2010 Kone- ja Laitevalmistajien VaikuttajaForumissa Vanajanlinnassa esittelemässä Raskoneen varaosien hankinnan kehityshanketta. Varaosien hankintaa on kyetty menestyksekkäästi kehittämään RELEXin ja eCraftin kanssa toteutetussa hankkeessa, jossa varaosien varastojen ohjausta keskitettiin toimipisteisiin RELEX Processor -hankintajärjestelmän avulla.

Projektin päätuloksia ovat olleet:

  • Hankintaketjuja on kyetty suoristamaan, mikä on parantanut katerakennetta
  • Keskitettyyn hankintaan siirrettyjen päätoimittajien varaosien palvelutasoa on kyetty nostamaan merkittävästi varastopääomien nousematta
  • Kokonaisuuden kannalta tehokkaampi ja hallittavampi hankintamalli keskitetyn tiimin kautta

Varsinaisen hankinnan keskittämisen lisäksi RELEXin järjestelmien avulla on kyetty uudelleen järjestelemään ketjussa jo ollutta varastoa. Joissain toimipisteissä menekittä jääneitä osia on järjestelmän ehdotusten avulla kyetty lähettämään myyntiin toisiin toimipisteisiin paikallisten alaskirjausten sijaan. Merkittäviä määriä seisonutta varastoa on kyetty ottamaan hyötykäyttöön.

Kehityshankkeesta saavutettuja tärkeimpiä oppeja ovat:

  • Jos tiedät kehityksen suunnan olevan oikea, on tärkeää lähteä liikkeelle nopeasti
  • Vie jotain osia nopeasti tuotantoon ja ole valmis muokkaamaan ratkaisua oppiessasi etenemisen aikana uutta
  • Kumppaneiden ja järjestelmien joustavuus on tärkeää
    • RELEXin järjestelmän joustavuus on ollut avainasemassa kehityksessä – järjestelmä on joustanut siten että me voimme tehdä asiat kuten me haluamme, eikä meidän ole tarvinnut joustaa järjestelmän mukaan