Raskone on lähtenyt tehostamaan huoltopisteidensä varaosavarastojen hallintaa RELEX Processor -järjestelmällä. Raskoneen tavoitteina on pienentää varaosien hallintaan kuluvaa työaikaa, parantaa varastojen palveluastetta sekä vähentää täydennysprosessin kustannuksia ja varaston epäkuranttiutta.

Järjestelmän käyttöönottoprojekti toteutettiin syksyllä 2008 ja tuotantokäyttö aloitettiin tammikuussa 2009. Käyttöönottoprojekti toteutettiin yhteistyössä eCraftin kanssa, joka toteutti RELEX Processorin integraation Automaster-toiminnanohjausjärjestelmään.

Raskoneen ostojohtaja Esa Mäkinen kommentoi projektia:”RELEX todella pyrkii ymmärtämään asiakkaan tarpeen ja tavoitteet ja sovittamaan ratkaisun asiakkaan tilanteeseen. RELEXin palvelualttius sekä kehityspyyntöihin vastaamisen nopeus ja joustavuus on osoittautunut erityislaatuiseksi – IT-toimittajilta on harvoin saanut yhtä ripeää ja joustavaa palvelua.”