Rautakesko ja RELEX ovat solmineet sopimuksen RELEX Processor ja RELEX Optimizer –järjestelmien käytöstä Rautakeskon tuotetäydennyksessä.

Sopimus kattaa Rautakeskon keskusvarastojen sekä kolmensadan kaupan tilausten suunnittelun ja ohjauksen Suomessa, Ruotsissa, Virossa, Latviassa, Norjassa ja Venäjällä. Järjestelmien käyttöönotto käynnistyi loppuvuonna 2008 Suomen tukkuvarastosta ja jatkuu vuoteen 2011 asti osana Rautakeskon merkittävää järjestelmäuudistusta.

”Lähdimme täydennystilaamisen kehittämiseen saadaksemme merkittäviä hyötyjä – tavoitteina on sekä tehostaa itse täydennyssuunnittelun prosessia että parantaa lopputulosta eli varastonkiertoja. Valitsimme RELEXin heidän järjestelmiensä monipuolisten ohjausmahdollisuuksien takia sekä poikkeuksellisen vahvan vähittäiskaupan toimitusketjun hallinnan osaamisen vuoksi. Haemme ja odotamme kovia tuloksia! Tavoitteena on toiminnallisesti yksi maailman johtavista prosesseista.” kommentoi Rautakeskon logistiikkajohtaja Olli Salmivaara.”Tähänastisessa yhteistyössä RELEX on jo osoittanut sekä osaamisensa että joustavuutensa sekä IT-puolen haasteisiin ja muutostarpeisiin vastaamisessa että toimitusketjunhallinnan mallien kehittämisessä ja tukemisessa. Olemme saaneet monia suoraan hyödynnettävissä olevia kehitysehdotuksia myös itse täydennysprosessin kehittämiseen ja hallintaan.” kommentoi Salmivaara yhteistyön askeleita tähän asti.

Lisätietoja:

Logistiikkajohtaja Olli Salmivaara, Rautakesko Oy, 010 532 0606

Toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen, RELEX Oy, 050 596 2322