Rautakeskon ja RELEXin laaja yhteistyö käynnistyi loppuvuonna 2008 Rautakeskon Suomen tukun täydennysprosessin uudistamisesta. Prosessimuutokset sekä RELEX Processor -tuotetäydennysjärjestelmän käyttöönotto ovat jo puolessa vuodessa tuottaneet näkyvää tulosta. Aikaisemmin tuotealueittain hajautettu täydennystilaaminen on nyt keskitetty yhteen osaavaan tiimiin. Tilaaminen on järjestelmällisempää ja sen automaatiotaso on noussut merkittävästi. Täydennystilaaminen pystytään tätä nykyä toteuttamaan huomattavasti pienemmällä henkilöstömäärällä. Varaston arvo on myös pienentynyt selvästi saatavuuden säilyessä hyvällä tasolla.

RELEXin asiantuntijat ovat saaneet yhteistyöstä kiitosta. Rautakeskon logistiikkajohtaja Olli Salmivaaran mukaan Rautakeskon täydennystilaamisen kehittämisessä ei ole kyse pelkästään järjestelmäprojektista, vaan liiketoiminnan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. ”RELEX on hoitanut molemmat osiot esimerkillisesti – teknisesti ratkaisu on toiminut hyvin ja meidän ja RELEXin asiantuntijoiden välillä on ollut jatkuva keskusteluyhteys toiminnan kehittämiseksi,” Olli Salmivaara toteaa.

Kehityshankkeen seuraava osa kattaa Rautakeskon vähittäiskaupan tuotetäydennyksen Suomessa. Hanke on kokonaisuudessaan laaja ja kattaa useita maita. Hankkeen suunnitellaan jatkuvan vuoteen 2011 asti osana Rautakeskon merkittävää prosessiuudistusta.