Lue PDF-tiedote

Eurooppalaiset tukkukauppiaat pienentävät hävikkiä ja kasvattavat voittoa RELEXin varasto-optimoinnin avulla.

Toimitusketjun hallinnan ohjelmistoja kehittävä RELEX sai pelkästään viime vuoden aikana useita uusia asiakkaita neljästä Euroopan maasta. Kotimaisen RELEXin mukaan ruokatukkumarkkinoilla on käynnissä radikaali muutos yritysten hyödyntämien teknologioiden käytössä.

Eurooppalaisten tuore-elintarvikkeita myyvien tukkurien järjestelmäntoimittajana RELEX on noussut nopeasti ykkösvaihtoehdoksi. RELEX antaa tukkukauppiaille tehokkaat välineet reaaliaikaiseen kysynnän ennustamiseen sekä varastonhallintaan. Yrityksen kehittämät järjestelmät tarjoavat mahdollisuuden ennustaa juuri halutulla tasolla, kuten yksittäisen asiakkaan tai asiakasryhmän tuotteiden mukaisesti.

”Tukkukauppiaiden mukaan ala on odottanut ratkaisua, jonka avulla saataisiin kustannukset kuriin, ja joka toisi tukkukauppiaille kilpailuedun tuotetäydennyksen automatisoinnilla, varastojen ja hävikin pienentämisellä sekä saatavuuden parantamisella” kertoo RELEXin toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen.

”Tukkukauppiasasiakkaamme ovat säästäneet miljoonia käyttämällä järjestelmiämme, mutta myös me olemme oppineet yhteistyössä paljon. Suuri osa tuotekehityksestämme keskittyy nyt tukkukauppiaiden kohtaamiin haasteisiin. Odotamme yhä useamman tukkukauppiaan alkavan käyttää uusimpia kysynnän ennustamisen ja varastonhallinnan teknologioita.”

Iso-Britannian monikanavainen elintarviketukkuliike JJ Food Service Ltd on liputtanut RELEXin puolesta Britanniassa. Yritys on karsinut hankintaosaston henkilökunnan työmäärää noin 50 prosentilla, ja samalla vähentänyt hävikkiä sekä laskenut varastotasoja ja hitaasti liikkuvien tuoteryhmien määrää.

”Hienointa RELEXin kanssa oli, että järjestelmän käyttöönotossa kesti vain kolme kuukautta, ja saimme projektin alusta saakka rahallisia säästöjä ”, kertoo JJ: n COO Mushtaque Ahmed. ”Järjestelmä maksoi itsensä takaisin jo muutamassa viikossa.”

RELEXin muut asiakkaat, kuten elintarvikkeiden tukku- ja toimitusketjun palveluoperaattori Tuko Logistics, ovat syventäneet asiakassuhteitaan ja avanneet uusia tulovirtoja. ”Käyttämällä RELEXin järjestelmiä olemme optimoineet omaa toimintaamme, lisäksi tarjoamme toimitusketjun hallinnan palveluja asiakkaillemme”, kertoo Tukon suunnittelupäällikkö Tuomas Brunou.

”Hallinnoimme myös heidän toimitusketjujaan, mikä antaa meille hyvän näkyvyyden molempien toimintaan. Olemme tehokkaampia ja voimme samalla tarjota erittäin hyvää asiakaspalvelua. Asiakkaamme voivat myös vapaammin keskittyä liiketoiminnan muihin osa-alueisiin kuten asiakaskokemusten ja valikoiman kehittämiseen, tai strategiseen suunnittelun. Tämä on win-win -tilanne meille ja asiakkaillemme.”