Suomen Osto-ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on palkinnut RELEXin vuoden logistiikkayrityksenä. Valinnan perusteena oli yrityksen kansainvälinen menestystarina, joka jatkuu kiihtyvällä vauhdilla.

Vuoden logistiikkapalkinnot jaettiin Logistiikkaseminaarissa. Palkintovaliokunnan puheenjohtaja, dosentti Ulla Tapaninen kertoi puheessaan, mitkä tekijät vaikuttivat RELEXin valintaan:

”RELEX on nuorten korkeasti koulutettujen henkilöiden luoma menestystarina. Onko tässä logistiikka-alan Rovio tai Supercell? RELEX on näyttänyt, että Suomestakin voi tulla logistiikan alueelle merkittäviä kansainvälisiä toimijoita. Tämän kaltaisia yrityksiä Suomi tarvitsee. Tulevaisuutemme on nuorissa ja osaamisessa.”

Palkintojenjaossa kerrattiin RELEXin menestyksekäs alkutaival. Yritys sai alkunsa akateemisen tutkimustyön tuloksista vuonna 2005, jolloin perustajat olivat alle 30-vuotiaita. Vuonna 2013 liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa ja työntekijöitä on tällä hetkellä 65. RELEXin ratkaisuja on käytössä yli 50 asiakkaalla 12 Euroopan maassa. Deloitten listausten mukaan yritys on EMEA-alueen nopeimmin kasvava järjestelmätoimittaja toimitusketjun hallinnan tehostamisessa jo kolmena vuotena peräkkäin.

”Merkittävä osoitus RELEXin asiakaslähtöisyydestä on, ettei yksikään asiakas ei ole halunnut lopettaa järjestelmän käyttöä, Ulla Tapaninen muistutti.”

Palkinnon vastaanotti RELEXin toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen ja Michael Falck. Mikko Kärkkäinen kommentoi RELEXin tarinaa seuraavasti:

”Kasvuyrittäjyys toimitusketjun hallinnan parissa on ollut palkitsevaa tulosten mitattavuuden vuoksi. Asiakkaan liikevoiton paraneminen voidaan ennustaa melko tarkasti etukäteen ja varsinaiset tulokset saadaan nopeasti ja kohtuullisin investoinnein.”

Vuosittain jaettavien Suomen Logistiikkapalkintojen tarkoituksena on edistää Suomen kilpailukykyä tukevaa oston, logistiikan ja logistiikkaverkkojen kehittämistä palkitsemalla alan osaajia. Tavoitteena on yhdistää käytännön kokemukset ja kehittämistarpeet, tieteellinen tutkimus ja alan koulutus logistiikan jatkuvaksi kehittämiseksi. Palkinnot jakaa Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry ja varat niihin myöntää Logistiikan tutkimuksen edistämissäätiö (LTES).