Työvoiman tehokkaampi hallinta vähentää kustannuksia ja parantaa asiakaspalvelua.

Vähittäiskaupan ja toimitusketjun suunnittelun ratkaisuja tarjoava RELEX Solutions investoi työvoiman optimoinnin järjestelmään, Zenoptiin. Kumppanuuden tavoitteena on auttaa vähittäiskauppiaita suunnittelemaan henkilöstötarpeitaan paremmin. Työvoimaresurssejaan optimoimalla työnantajat voivat vähentää kustannuksia sekä parantaa asiakaspalvelua, mikä on ratkaiseva tekijä kilpaillulla vähittäiskaupan alalla.

workforce optimization

Työvoimakustannukset ovat tutkitusti yksi merkittävimmistä yleiskustannuksista vähittäiskaupan alalla.* Suomalainen startup Zenopt onkin täydellinen kumppani RELEXille, joka haluaa auttaa vähittäiskauppiaita vähentämään kustannuksia, lisäämään myyntiä ja parantamaan palvelutarjontaa.

Nykyiset työvoimasuunnittelujärjestelmät perustuvat pääosin myyntiin ja asiakasmääriin. Vähittäiskauppiaiden on yleensä suunniteltava työvuorot viikkoja tai kuukausia etukäteen, ja viime hetken muutosten tekeminen voi olla vaikeaa. Monissa tapauksissa suunnitelmat saatetaan jopa tehdä varsinaisten myyntiennusteiden sijaan budjettien perusteella.

Zenopt huomioi työn luonteen ja henkilöstön osaamisen

RELEXin ja Zenoptin kumppanuus vie vähittäiskaupan työvoiman suunnittelun täysin uudelle tasolle. RELEXin teknologia laskee ennusteet tuote- ja myymälätasolla, mahdollistaen poikkeuksellisen tarkat ennusteet sekä myynnistä, että keskusvarastoon ja myymälöihin tulevista tuotteista. Keskipitkän aikavälin hyllytysennusteiden saatavuus helpottaa vähittäiskauppiaiden mahdollisuuksia suunnitella tarkasti, sillä hyllytys on tärkeä tekijä kauppojen kokonaistyömäärässä ja siihen vaikuttaa mm. toimitusaikataulut, kampanjat ja tuotelanseeraukset. Tästä huolimatta se on usein jäänyt huomiotta työvoiman suunnittelussa.

Samaan aikaan Zenoptin teknologia optimoi työmäärän ajoittamalla eri tehtävät asiakasmäärien sekä muiden kiinteiden työmäärien perusteella. Se ottaa huomioon myös henkilökunnan taidot ja jopa sopimustekniset rajoitteet, kun työntekijät sovitetaan heille sopiviin tehtäviin, kuten kala-, deli- tai apteekkitiskin hoitamiseen.

Nykyiset työvoimasuunnittelujärjestelmät eivät pysty tuottamaan optimoituja suunnitelmia, sillä ne eivät huomioi työn luonnetta. Zenoptin älykkään optimoinnin avulla työvuorot on helppo suunnitella henkilöstötarpeiden, sekä henkilökunnan osaamisen ja saatavuuden perusteella.

Poikkeuksellisen tarkka ennusteiden yhdistelmä sekä yksityiskohtainen henkilöstöresurssien analysointi johtavat siihen, että RELEX ja Zenopt tekevät työvoiman optimoinnista ennennäkemättömän tehokasta.

Vähittäiskaupat pääsevät merkittäviin säästöihin vähentämällä ylimääräistä henkilökuntaa. Optimoinnilla vältetään myös tilanteita, joissa henkilökuntaa on liian vähän, mikä johtaisi tuotteiden viivästyneeseen saatavuuteen, lisääntyneeseen hävikkiin, pitkiin kassajonoihin, sekä myynnin menetykseen.

“Tässä on kyse muustakin kuin hävikin vähentämisestä”, kertoo RELEXin perustaja ja toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen. “Kyse on kauppojen tehokkaasta hallinnasta. Tämä on jälleen yksi keino, jolla RELEX voi auttaa vähittäiskauppiaita keskittymään asiakkaisiinsa.”

Mika Halmeen ja Antti Alakiikosen vuonna 2016 perustama helsinkiläinen Zenopt on ottanut innovatiivisen lähestymistavan työvoiman hallintaan ja suunnitteluun. Ohjelmisto perustuu usean vuoden kokemukseen sekä uusimpiin ohjelmointi- ja optimointitekniikoihin, jotka mahdollistavat käyttäjäystävällisen ja tehokkaan lähestymistavan.

“Yhteistyö RELEXin kanssa antaa meille mahdollisuuden käyttää tarkkoja ennusteita, joiden avulla yritykset voivat paremmin hallita työntekijöidensä ajankäyttöä,” sanoo Zenoptin toimitusjohtaja Mika Halme. “Työntekijät huomaavat, että heidän työmääränsä jakautuu entistä tasaisemmin, ja tapaukset, jossa työntekijällä on liikaa tai liian vähän töitä vähenevät. Työnantajat säästävät rahaa ja vapaat kädet ehtivät palvella asiakkaita.”

* PwC ja Retail Council of Canada vertailevat Pohjois-Amerikan markkinoita

Lisätietoja: http://zenopt.fi/