Hankenilta valmistuneen Annika Alftanin pro gradu on valittu parhaaksi toimitusketjunhallintaa käsitteleväksi opinnäytetyöksi RELEXin vuoden 2013 Supply Chain Award -kilpailussa.

Logistiikkaa pääaineena opiskellut Annika Alftanin lopputyön otsikko on ”Collaborative Buyer-Managed Forecasting: Keskitetyn ennustamisen toimintamalli vähittäiskaupanalan toimitusketjussa”. Viime vuonna maisteriksi valmistunut Alftan kiinnostui logistiikasta jo opintojensa alkuvaiheessa.

– Tein kandidaatin työn erilaisista yhteistyömalleista ja huomasin, että niissä on heikkouksia. Gradua aloittaessani otin yhteyttä alan tutkijoihin, ja he kannustivat minua jatkamaan aiheesta. Pääsin tutkimaan keskitetyn ennustamisen toimintamallia meneillä olevaan projektiin, ja tein myös viime syksynä aiheesta artikkelin logistiikantutkimusryhmässä Aalto Yliopistolla, Alftan kertoo.

Alftanin pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan uutta toimintamallia, jossa ennustamisprosessi hyödyntää kauppojen myyntitietoja, varastotasotietoja ja arvioita tulevista sesongeista, tuotelanseerauksista ja kampanjoista. Tarkoitus on luoda keskitetysti yksi ennuste koko toimitusketjulle ja jakaa sitä hyödyntämällä moderneja järjestelmiä. Tutkielman päätavoite on arvioida toimintamallin odotettavissa olevia hyötyjä ja rajoituksia toimitusketjun eri osapuolille.

RELEXin opinnäytetyökilpailun tuomaristoon kuuluivat Aalto-yliopiston professori Jan Holmström, RELEXin johtaja Andrew Blatherwick sekä joukko RELEXin johtavia logistiikan ja toimitusketjun tutkijoita.

Tuomaristo perusteli voittajatyön valintaa seuraavasti:

  • Huolellisen tapaustutkimuksen tulos, tutkimusmetodisesti laadukas
  • Tuloksilla suoraa käytännön relevanssia
  • Toimitusketjutason fokus
  • Onnistunut synteesi laajasta tutkimusaineistosta johdonmukaiseksi malliksi
  • Työ löytää uusia näkökulmia ongelmaan, joka on ollut pinnalla jo pitkään
  • Kiinnostava ja merkityksellinen työ, jossa esitetään uuden ennusteprosessin merkitystä päivittäistavaraketjussa

 

Alftan sai palkinnoksi 2000 euroa ja pääsi esittelemään työnsä RELEXin toimitusketjuhallinnan seminaariin. Hän on vastikään aloittanut uudessa työssä, vähittäiskaupanalan suunnittelutehtävissä.

– Tämä on hieno tunnustus, jota arvostan suuresti, etenkin kun palaute tulee alan asiantuntijoilta. Aihe on mielenkiintoinen, ja on kiinnostavaa seurata miten ala kehittyy. Tämä on selvästi oma juttuni, Alftan sanoo.

Voittajatyön tiedot:

Pro gradun otsikko / Title: Collaborative Buyer-Managed Forecasting: a new framework to create a competitive supply chain in the grocery sector
Kirjoittaja / Author: Annika Alftan
Opiskelupaikka / University: Hanken School of Economics, Helsinki
Pääaine / Major subject: Supply Chain Management and Corporate Geography, KTM.
Pro gradu –ohjaaja: Karen Spens

Voittajatyön tiivistelmän löydät täältä.

Annikan seminaariesityksen voittajatyöstä löydät täältä.