Tiivis iltapäiväseminaari käsitteli käytännönläheisesti tukku- ja vähittäiskaupan toimitusketjun haasteita ja tehostamismahdollisuuksia. Puhujina olivat alan kotimaiset huippuosaajat ja seminaariin osallistuneet 60 vähittäis- ja tukkukaupan päättäjää kiittelivät Rautakeskon ja Suomalaisen Kirjakaupan konkreettisistä case-esityksiä.

Seminaarin avauspuheenvuorossa  pitkän linjan logistiikka-ammattilainen, GS1 Finlandin toimitusjohtaja Tero Rautsola lähestyi päivän teemaa makrotasolta ja nosti esille miten keskeinen tekijä logistiikka on suomalaisten yritysten kilpailukyvylle.

RELEXin toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen painotti puheenvuorossaan sitä, että toimitusketjun ohjauksen kannalta tuotetäydennys on avainasemassa ja sillä voidaan vaikuttaa suoraan tukku- ja vähittäiskaupan tulokseen. Esityksessä korostettiin kaupan toimitusketjun haasteellisuutta hallittavien nimikkeiden suuren määrän ja nimikkeiden erilaisuuden vuoksi – käytännössä yksi ohjausmalli ei vain riitä koko tuotelaajuuteen.

Rautakeskon logistiikkajohtaja Olli Salmivaara kertoi case-esityksessään miten Rautakesko määrätietoisella ja pitkäjänteisellä työllään on saavuttanut merkittäviä taloudellisia hyötyjä tavaravirtojensa ohjauksessa. Tuotetäydennykseen luodun uuden keskitetyn ohjausmallin sekä RELEXin toimittaman tilausjärjestelmän myötä on saavutettu merkittäviä tehokkuusparannuksia. Suomen tukkutoiminnan osalta Rautakesko on mm.  saavuttanut paremman varaston kierron samalla kun tukun palvelutaso on parempi kuin koskaan ja täydennystilaaminen hoituu aikaisempaa pienemmin resurssein.

Suomalaisen Kirjakaupan logistiikkapäällikkö Pekka Kuurne kertoi vuorollaan miten yritys on panostanut automaattiseen myymälätäydennykseen ja tätä kautta onnistunut parantamaan mm. uutuuksien saatavuutta ja sesonkien hallintaa. Samalla aika, joka myymälöissä aikaisemmin kului tuotteiden tilaamiseen on nyt pystytty kohdistamaan asiakaspalveluun.

Seminaariosallistujat esittivät runsaasti kysymyksiä puhujille ja verkostoitumien tauoilla oli vilkasta.

Lataa seminaarin esitykset: