RELEXin perustaja ja hallituksen puheenjohtaja Johanna Småros on valittu vuoden nuoreksi tutkijayrittäjäksi. Vuosittain jaettavalla yrityspalkinnolla halutaan antaa tunnustusta uutta yritystoimintaa kehittäneelle tutkijalle ja samalla rohkaista muita nuoria tutkijoita yrittäjyyteen.

Ehdokkaiden arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa tutkimuksen kunnianhimoisuuteen, innovaation merkittävyyteen ja potentiaalin sekä tutkijan rohkeuteen ja asenteeseen.
“Haluamme kannustaa palkinnolla muitakin tutkijoita seuraamaan Johanna Smårosin esimerkkiä. Uuden yritystoiminnan avulla voidaan edistää merkittävien tutkimustulosten hyödyntämistä ja luoda uusia työpaikkoja”, palkinnon jakaneen KAUTE-säätiön asiamies Jouni Lounasmaa toteaa.

Johanna Småros perusti RELEXin vuonna 2005 yhdessä Mikko Kärkkäisen ja Michael Falckin kanssa ja ohjelmoi RELEXin ennustesimulaattorin siemenen jo Aalto-yliopiston tutkijana. Kymmenen vuotta sitten Småros esitti yhdessä Kärkkäisen ja Falckin kanssa tutkimuspapereissaan ajatuksia vähittäiskaupan tilausten hallinnan parantamiseksi.
“Ongelma oli, etteivät kaupat voineet liittää parempia ohjausmallejamme omiin järjestelmiinsä”, Småros kertoo.

Tutkijakolmikko ratkaisi ongelman perustamalla RELEXin, ja kaupallisti tutkimusideat palveluna myytäväksi ohjelmistoksi, joka oli helppo kytkeä kaupan nykyisiin toiminnanohjaus- ja kassajärjestelmiin. RELEX-järjestelmillä kaupan varastossa on optimaalinen määrä tavaraa, kuluttajat saavat tuotteet tuoreempina ja sesonkien sekä pyhäpäivien kysyntäennusteet paranevat merkittävästi.
“Sillä on huikea merkitys paitsi taloudellisesti, myös ekologisesti, kun tavaraa ei tarvitse kipata turhaan roskiin”, Småros toteaa.

Skandinavian toiminnoista ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavana johtajana Johanna on luotsannut RELEXin nopeaa ja kannattavaa laajentumista Euroopan nopeimmin kasvavaksi toimitusketjun hallinnan ohjelmistoja kehittäväksi toimijaksi. Hän on edelleen tiiviisti mukana myös yrityksen tutkimus- ja tuotekehitystyössä.
”Nopeasti kasvanut yritys on jo alan markkinajohtaja uusissa toimituksissa Pohjoismaissa. Lähitulevaisuudessa RELEX pyrkii samaan asemaan kertaluokkaa suuremmilla Saksan ja Iso-Britannian markkinoilla”, Småros kertoo.

Nuori tutkijayrittäjä 2014 -palkinto on suuruudeltaan 5000 euroa. Kilpailun järjestävät Startup-säätiö ja KAUTE-säätiöön kuuluva Akateemisen yrittäjyyden rahasto.