STO, Suomen Tuotannonohjausyhdistys ry, palkitsi RELEXin teknisen projektipäällikön Rosa Leinosen diplomityön ”Toimitusketjun tehostaminen aloituspakkaussuunnittelun avulla tekstiilien ja vaatteiden vähittäismyynnissä” vuoden 2016 opinnäytekilpailun voittajaksi. Aloituspakkaus on etenkin tekstiiliteollisuudessa käytetty pakkausmuoto, jossa toimittajat kokoavat samankaltaisia tuotteita pakkauksiksi. Aloituspakkausten hyödyntäminen vähentää logistisia kustannuksia merkittävästi, ja tarjoaa siten tuotannon ulkoistamisen ohelle toisen, vähemmän tunnetun keinon kustannusten laskemiseksi.

Leinonen teki diplomityönsä RELEXille asiakashankkeen yhteydessä. Aloituspakkausongelmaa lähdettiin RELEXillä ratkaisemaan käyttäen hyväksi ainutlaatuista yhdistelmää erilaisia optimointitekniikoita ja heuristiikkaa. RELEX on kehittänyt ratkaisua eteenpäin Leinosen diplomityön valmistumisen jälkeen.

Lue koko STO:n jäsenlehden artikkeli ”Aloituspakkauksilla tehokkuutta toimitusketjuun”.