Ruotsin johtava päivittäistavarakauppa ICA Sverige optimoi toimitusketjuprosessinsa RELEXin avulla. Uudistuksen tavoitteena on parantaa yhtiön ennusteita ja täydennystä.

ICA Sverige, yksi Pohjoismaiden suurimmista vähittäiskauppiaista, uudistaa manuaalisen täydennysprosessinsa tehostaakseen toimintaansa. ICA Sverige on 1300:n itsenäisesti toimivan myymälän toimittaja. Yhdessä ICA Sverigen myymälät muodostavat noin 36% Ruotsin päivittäistavaramarkkinasta ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on 7.12 mrd. euroa (2017).

Yhtiö kaipasi uudelta järjestelmältä nykyistä monipuolisemmin erilaisia suunnittelu- ja ennustetyökaluja. Sen tavoitteena oli ennen kaikkea löytää järjestelmä, joka standardoisi suunnittelun toimintatapoja koko organisaatiossa ja mahdollistaisi tietojen jakamisen niin ryhmän sisällä kuin toimittajien kanssa. ICA Sverige halusi myös lisätä ennustetarkkuutta erityisesti haastavissa tilanteissa, kuten kampanjoissa, tuotelanseerauksissa ja alasajoissa, sekä mahdollistaa tilausten tekemisen aikaisemmin etukäteen.

”Kävimme läpi useita eri vaihtoehtoja ja valitsimme RELEXin, koska ratkaisu tarjoaa täyden valikoiman työkaluja, joita tarvitsemme niin nyt kuin tulevaisuudessa. Lisäksi yritys on rakentanut erittäin vahvan maineen päivittäistavarakaupan alalla ja osoitta-nut sitoutumisensa tulosten saavuttamiseen”, sanoo ICA Sverigen Täydennysjohtaja Kristoffer Widén.

”Yksi keskeisistä tavoitteista on ollut prosessien yksinkertaistaminen, jotta voimme luoda arvoa ja parantaa toimintoja, kuten kausiluonteista suunnittelua ja yhteistyötä toimittajien kanssa”, sanoo Richard Belec, ICA Sverigen Täydennyksen ja tietojärjestelmien kehityspäällikkö. ”Olemme jo lyhyessä ajassa nähneet hyvin lupaavia tuloksia ja koko hanke on edennyt melko huoletta.”

ICA Sverigen uudistusprojektissa on kiinnitetty erityistä huomiota muutoksen johtamiseen organisaatiossa. Toimintatapojen yhtenäistäminen eri liiketoiminta-alueille on ollut avainasemassa projektin onnistumisessa, mikä on käytännössä merkinnyt sekä uusien prosessien käyttöönottoa että työntekijöiden taitojen saattamista samalle tasolle. Tuloksena on ollut, että eri liiketoimintayksiköt ovat pystyneet hallitsemaan toimitusketjuhaasteita paremmin sekä saavuttaneet tavoiteltuja tuloksia.

”ICA Sverigella on todella ammattitaitoinen toimitusketjutiimi”, sanoo Matilda Arnell, RELEXin projektipäällikkö. ”He toivat hankkeeseen sekä strategisen yleiskatsauksen että hyvät analyyttiset taidot, ja todella ohjasivat prosessia varmistaakseen, että he hallitsevat päivittäistä toimintaansa.”

”ICA Sverige on koko ajan osannut kuunnella, kyseenalaistaa ja tarvittaessa jopa haastaa meitä. Tämä on juuri sellainen asiakassuhde, josta pidämme, koska tällainen luottamuksen ja viestinnän taso tuottaa lähes poikkeuksetta parhaita tuloksia”, kertoo RELEXin Pohjoismaiden myyntijohtaja Christian Brunberg.

ICA Sverige
ICA Sverige on Ruotsin johtava päivittäistavarakauppa 1300 myymälällä ja 36% markkinaosuudella. Yhtiö toimii yhteistyössä itsenäisesti toimivien ICA -jälleenmyyjien kanssa. Jälleenmyyjät omistavat ja hoitavat omia myymälöitään, minkä ansiosta ne voivat räätälöidä konsepteja ja tarjouksia paikallisen kysynnän perusteella. Yhteistyö ulottuu myös hankintaan, logistiikkaan, tietojärjestelmiin ja markkinointiin, mikä mahdollistaa mittakaavaetujen saavuttamisen.

Lisätietoja: www.icagruppen.se/en