Suomalainen Kirjakauppa on päättänyt automatisoida myymälöidensä täydennystilaamista RELEX Processor ja RELEX Optimizer – ohjelmistojen avulla. Päätös ohjelmistojen käyttöönotosta tehtiin usean kuukauden pilotoinnin tuottamien konkreettisten ja mitattavien hyötyjen rohkaisemana.

Suomalaisen Kirjakaupan logistiikkapäällikkö Pekka Kuurne kommentoi valintaa: ”Näemme RELEXin ohjelmistot mahdollisuutena siirtyä puoliautomaattisesta täydentämisestä täysin automaattiseen täydennystilaamiseen. Suurina hyötyinä RELEXin ratkaisuissa koemme myymäläkohtaisten erojen tehokkaan huomioinnin niin kysynnän, hyllytilojen kuin tavoiteltujen esillepanojen minimisaldojen osalta. Lisäksi RELEXin ratkaisut mahdollistavat täydennyksen rytmityksen ja siten myymälän käsittelytyön tehostamisen ja hallinnan.”

“Pilotoimme RELEXin ohjelmistoja useamman kuukauden. Pilotissa saavutettiin selkeitä konkreettisia hyötyjä: Samanaikaisesti kyettiin parantamaan merkittävästi sekä myymälöiden varastonkiertoa että hyllysaatavuutta. Lisäksi myymälöiden työmäärää niin tilaustoiminnassa kuin tavaroiden vastaanottokäsittelyssä saatiin pienennettyä.”

Pilotoinnissa hallittiin normaalitilanteen lisäksi myös joulukaupan täydennystä. Kirjakaupan joulukauppa on yksi haastavimmista kysynnän ennustamisen ja täydennystoiminnan optimoinnin kohteista – muutamassa viikossa tehdään suuri osa vuoden kokonaismyynnistä ja tuotevalikoima vaihtuu lähes kokonaan vuodesta toiseen. Joulukaupan hallitsemista varten RELEX kehitti omia tuotevaihtuvuuden ja myynnin kasvun huomioivia ennustemalleja, jotka tuottivat hyvän tuloksen. ”Joulukaupan ennustamisessa saavutetut tulokset olivat niin hyviä, että ne jopa yllättivät meidät! Tilanne nähtiin automaattiselle ennustamiselle erittäin haastavana, mutta RELEXin malleilla päästiin erittäin hyvään tulokseen. Käytännössä pystyttiin samanaikaisesti parantamaan saatavuutta ja pienentämään loppuvarastoa merkittävästi. Loppuvaraston pienentämisen vaikutukset ovat huomattavia, sillä kirjavalikoima vaihtuu lähes kokonaan joulun jälkeen.”, kommentoi Pekka Kuurne joulukaupan ennustamisen tuloksia.

RELEX Processorin ja RELEX Optimizerin käyttöönotot Suomalaisen Kirjakaupan myymäläketjussa ajoittuvat vuosiin 2008 ja 2009.

Lisätietoja:

Logistiikkapäällikkö Pekka Kuurne, Suomalainen Kirjakauppa, 040 733 4157

Toimitusjohtaja Mikko Kärkkäinen, RELEX Oy, 050 596 2322