RELEXin seitsemäs vuosittainen Tammiseminaari kokosi alan asiantuntijat tänä vuonna Messukeskukseen. Päivän teemana oli toimitusketjun hallinnan linkittäminen osaksi koko yrityksen toimintaa ja sen aikana kuultiin aiheesta monia kiinnostavia puheenvuoroja eri näkökulmista.

Tammiseminaarin yhteydessä järjestettiin myös RELEXin pääkäyttäjäaamu, missä pääkäyttäjät pääsivät vaihtamaan ideoita keskenään, kuulemaan RELEXin tuotekehityksen kuulumisia sekä perehtymään Janne Kahilan diplomityöhön aiheesta: ”Varmuusvaraston kustannusten minimointi helposti pilaantuville tuotteille”.

Varsinaisen Tammiseminaarin avasi iltapäivällä RELEXin operatiivinen johtaja Tuomo Pesonen, joka kertoi RELEXin kuulumisia vuodelta 2016, jonka aikana yritys kansainvälistyi merkittävästi ja laajentui toimitusketjun hallinnan ulkopuolelle kattamaan myös tilan- ja valikoimanhallinnan ratkaisut.

Ensimmäinen vieraileva esiintyjä, Aalto-yliopiston tohtorikoulutettava Jari Laine, kertoi yleisölle myynnin ja tuotannon suunnittelusta (Sales & Operations Planning). Laine kävi esityksessään läpi myynnin ja tuotannon suunnittelun syitä, mittaamista ja haasteita liiketoiminnallisesta ja tuotannollisesta näkökulmasta.

Lauri Loikkanen, RELEX Solutions

Lauri Loikkanen, RELEX Space and Assortment –liiketoimintajohtaja, puolestaan käsitteli puheenvuorossaan vähittäiskaupan murrosta ja sen vaatimaa ketteryyttä. Loikkasen mukaan muuttuva markkina vaatii uudenlaista asiakaskeskeisyyttä, johon huippuennusteisiin perustuvalla yhdistetyllä tilan ja valikoiman suunnittelulla pyritään. Kahvitauon aikana vieraat saivat vielä mahdollisuuden tutustua demo corneriin, jossa esiteltiin RELEXin ratkaisua aiheeseen liittyen.

Kahvitauon jälkeen ääneen pääsivät RELEXin asiakkaat. Antti Kuusisto, Atrian menekkisuunnittelija, kertoi Atrian ja RELEXin jatkuvan kehityksen mallista, jolla pyritään saamaan laajempia hyötyjä yhteisellä tekemisellä. SOK:n kehitysjohtaja Tuulia Wennerkoski jatkoi aiheesta: ”Läpinäkyvyyttä toimitusketjuun: Ennusteiden jakaminen toimittajille.” Puheenvuorossaan Wennerkoski painotti, kuinka toimittajien parempi ennakointikyky parantaa koko toimitusketjun arvoa.

Tuulia Wennerkoski, SOK