Oston ja logistiikan ammattilehti Logistiikka kirjoittaa uusimmassa numerossaan (7/2012) Tukon keskusvarastossa käyttöön otetusta järjestelmästä, joka ohjaa koko toimitusketjua valmistajalta kuluttajalle.

Tukon suunnittelupäällikkö Lauri Loikkasen mukaan järjestelmän täydentyessä ja toimijoiden integroituessa dataa voidaan kerätä keskitetysti ja hyödyntää tietoa tavaravirtojen liikkumisen ohjaukseen. Näin sekä valmistajaporras kuin vähittäiskauppakin voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa ja kehittyä siinä. Loikkasen mukaan keskeisimpiä hyötyjä ovat hävikin väheneminen, varastotasojen lasku ja parempi hyllysaatavuus.

Järjestelmän vähittäiskauppapilottina toimi Stockmann Herkku, joka on ottanut käyttöön RELEXin täydennysjärjestelmän ja ulkoistanut täydennystoimintansa Tukolle. Stockmannin kehityspäällikkö Kimmo Jokilahden mukaan asiakkaille järjestelmän käyttöönotto on näkynyt parantuneena tuotesaatavuutena ja entistä monipuolisempana valikoimana, kun liikaa hyllytilaa vieviä tuotteita on voitu vähentää.