Relex Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Retail Logistics Excellence – RELEX Oy
Postintaival 7
00230 Helsinki
Puh. +358 (0)20 743 5730

2 Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Piritta Hansson
piritta.hansson@relexsolutions.com
Puh. +358 (0)20 743 5730

3 Rekisterin nimi

Relexin asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Relexin ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen ja analysointi. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä Relexin liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä asiakasmäärien mittaamiseen ja markkinatutkimuksiin.
Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Relex-konserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat asiakkuuteen liittyvät tiedot:
– asiakkaan itse antamana nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tehtävänimike/toimenkuva
– asiakashistoria (esim. yhteydenotot, uutiskirjeen ja artikkeleiden tilaukset)
– suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset sekä
– mahdolliset asiakkaan itsensä antamat muut tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Relexin internet-sivustolla käytössä olevien sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka asiakas on itse antanut.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Relex ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11 Evästeet

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa käyttäjän laitteelle tämän vieraillessa verkkosivuilla. Niiden avulla verkkosivut muistavat syöttämiäsi tietoja ja asetuksiasi, kuten kirjautumistietojasi ja kielivalintojasi, käyttökokemuksen helpottamiseksi. Käytämme evästeitä lisäksi kävijätilastojen analysointiin ja tallentamiseen kehittääksemme verkkosivujemme käytettävyyttä, sekä uudelleenmarkkinointiin.

Käyttäjä voi kontrolloida ja poistaa evästeitä toiveidensa mukaisesti: lisätietoja löydät osoitteesta aboutcookies.org. Halutessasi voit poistaa jo olemassa olevat evästeet laitteeltasi, tai estää selaintasi käyttämästä niitä jatkossa. Evästeiden poistaminen käytöstä voi kuitenkin johtaa joidenkin verkkosivujen toiminnallisuuksien toimimattomuuteen.