Yksi Suomen kaupan alan merkittävimmistä toimijoista, Tuko Logistics, on päättänyt ottaa käyttöön RELEXin ratkaisut oman keskusvarastonsa täydennyksessä. Käyttöönotto tulee tapahtumaan alkuvuoden 2012 aikana. Tuko Logistics Osuuskunnan omistavat Suomen Lähikauppa Oy, Stockmann Oyj Abp, Wihuri Oy sekä Heinon Tukku Oy ja se toimii päivittäistavarakaupan logistiikka-ja hankintapalvelujen tarjoajana asiakasyrityksilleen.

Tuko tarjoaa logistiikkapalvelut Keravalla sijaitsevan päävaraston sekä koko maan kattavan terminaali- ja kuljetusverkostonsa kautta. Hankintapalvelut kattavat kaiken tarvittavan tuotetietopankista omiin merkkituotteisiin, kuten Eldorado-sarjaan asti.  Tukon liikevaihto vuonna 2010 oli 760 milj. euroa ja sen palveluksessa noin 900 henkeä.

Päivittäistavarakaupan nopea toimitusrytmi, suuret volyymit sekä korkeat palvelutaso- ja tuoreusvaatimukset asettavat tuotetäydennysprosessille tiukat vaatimukset. Hankintajohtaja Markku Kettisen mukaan Tukolla on myös erityisiä haasteita toiminnassaan: ”Jokaisella asiakasyrityksellämme on omat, hiukan toisistaan poikkeavat tapansa toimia sekä kaupalliset toimenpiteensä, kuten kampanjat ja valikoimamuutokset. Ja näitä tapahtumia on viikoittain tuhansia. Meidän onkin integroiduttava päivittäisessä toiminnassamme asiakkaidemme kaupallisiin prosesseihin hyvin tiiviisti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että meillä on oltava jokaiselle asiakkaalle oma kampanjat huomioiva ennusteensa tuotetäydennystä varten.”

Tuko Logisticsilla on käytössä vajaat kymmenen vuotta sitten hankittu, erillinen täydennysohjelmisto, jonka tuottamiin tuloksiin ei kuitenkaan olla täysin tyytyväisiä. Suunnittelupäällikkö Lauri Loikkanen tiivistää: ”Nykyinen ratkaisumme on ominaisuuksiltaan varsin monipuolinen, mutta ostotilaamisesta vastaavat tuotepäälliköt joutuvat manuaalisesti parametroimaan järjestelmää ja tekemään muutoksia ostoehdotuksiin normaalitilanteessakin. Kaikkein hankalimmat tilanteet, kuten asiakkaidemme kampanjat joudutaan hoitamaan täysin manuaalisesti. RELEXin ratkaisuilla voimme esimerkiksi muodostaa asiakasketjutasoisia ennusteita automaattisesti tai määritellä tuoretuotteillemme täydennysmallit tavararyhmien ominaisuuksien mukaan. RELEX valittiin kehittyneiden ennusteominaisuuksien ja järjestelmän korkeamman automaatioasteen vuoksi.  Tilaamisesta vastaavat voivat siis keskittyä aitoihin erikoistilanteisiin, niitäkin meillä on ihan riittävästi!”

Kun täydennysprosessin parantaminen tuli Tukolla ajankohtaiseksi, RELEX oli toimittajana IT- ja kehitysjohtaja Peter Klenbergin mukaan luonteva ratkaisu: ”Olemme tehneet yhteistyötä RELEXin kanssa jo vuodesta 2007 alkaen useissa eri hankkeissa. RELEX on näissä projekteissa osoittanut asiantuntemuksensa kaupan alan logistiikassa sekä kyennyt pitämään projektit aina aikatauluissa.”

Hankintajohtaja Kettisen mukaan Tukon tavoitteet ovat korkealla: ”Tärkeintä on parantaa päämittareitamme: toimitusvarmuutta ja tuoreutta asiakkaillemme sekä pienentää varastotasojamme. Pelkästään tämä ei kuitenkaan riitä –  tulemme hyödyntämään RELEXin järjestelmien tuottamia ennusteita myös esimerkiksi kapasiteettisuunnittelussa koko logistisessa verkostossamme.”