Pohjoismaiden johtava rengasketju Vianor on valinnut RELEXin ratkaisun omistamiensa Pohjoismaisten toimipisteiden täydennyksen tehostamiseen. Päätös syntyi kattavan, yli vuoden kestäneen pilotin jälkeen.

Vianor on Nokian Renkaat Oyj:n tytäryhtiö, joka harjoittaa rengaskauppaa sekä tarjoaa erilaisia autohuoltopalveluja 168 omassa toimipisteessä sekä 546 partner-toimipisteessä yhteensä 20 maassa.

RELEXin ratkaisu hankittiin tehostamaan täydennystilaamista ja pienentämään varastoja. ”Projektin päätavoitteita on keskittää täydennyksen hallintaa, varmistaa toimipisteiden hyllysaatavuus sekä merkittävästi pienentää varastotasoja”, kertoo Nokian Renkaiden Pohjoismaiden logistiikkapäällikkö Ville Nikkola.

Vianor halusi muuttaa aikaisemmin varsin myymälävetoisen ja toisaalta suuriin kausiennakoihin perustuvan tuotetäydennyksensä enemmän reaaliaikaiseksi ja keskitetysti ohjatuksi prosessiksi. Toiminnallisesti muutos entiseen oli iso ja muutoksen onnistuminen arvelutti etukäteen. Logistiikkapäällikkö Nikkola kommentoi: ”RELEXin tarjoama mahdollisuus täysimittaiseen tuotannolliseen pilottiin sopi meille erinomaisesti. Pilotin aikana saimme testattua keskitettyä toimintamallia 11 toimipisteessä ja epävarmuudet sekä järjestelmän että omien prosessiemme toimivuudesta katosivat. Toki pilotin aikana tehtiin myös virheitä, mutta niistä opittiin matkan varrella – sekä ohjausta että koko tuotetäydennysprosessia kehitettiin pilotin aikana. Kokonaisuudessaan toimipisteiden palaute pilotista oli kiitettävä.”

Vianorin liiketoiminta on voimakkaasti sesonkiluonteista. Ville Nikkola kertoo: ”Ensin sesonkia suunnitellaan ja ennakoita toimitetaan monta viikkoa. Kun sesonki alkaa, niin toiminta on hyvin hektistä. RELEXin ennustamis- ja jakotoiminnallisuuksilla saamme ohjattua ennakot toimipisteisiin tehokkaasti ja tarkasti, huomioiden toimipiste- ja tuotekohtaiset erot kysynnässä. Sesongin aikaisella poikkeustenhallinnalla ja tilausehdotuksilla reagointinopeutemme toimipisteiden täydennystarpeisiin on kasvanut – silti toimitukset ovat entistä tehokkaampia.”

Vianorin tarjonnassa erilaiset palvelut ovat korostuneet viime aikoina. Ville Nikkola kuvailee tilannetta: ”Erityisesti rengashotellipalvelujen kysyntä on kasvanut, mutta meillä on ollut ongelmia kapasiteetin kanssa, koska vaihtosesongissa toimipisteet ovat olleet täynnä uusia renkaita. Uuden toimintamallin avulla olemme saaneet vähennettyä sesonginaikaisia varastoja pilottitoimipisteissä 30 % – 50 %. Tämä puolestaan tarkoittaa merkittävää lisämyyntiä rengashotellipalveluista sekä luonnollisesti myös vähemmän sählinkiä varaston kanssa toimipisteissä”.

Rengaskaupassa kuluvana vuonna, globaalin myynnin nousun takia, on ollut tarve ohjata varastoja ja myyntiä lievässä niukkuustilanteessa, sillä kysyntä on joillain tuotteilla ylittänyt toimituskapasiteetin. ”RELEXin ratkaisulla pystymme keskitetysti kohdistamaan tuotteet juuri niihin toimipisteisiin, joissa tuotteita tarvitaan. Lisäksi rajatun saatavuuden tuotteissa voimme tarkastella eri toimipisteiden ennustettuja riittoja jakelualueiden sisällä ja keskitetysti sijoittaa varastoja verkostossamme mahdollisimman tehokkaasti.”, toteaa Nikkola tyytyväisenä.

”Vianorin tavoitteena on tarjota asiakkailleen mahdollisimman miellyttävä kokemus renkaiden oston ja vaihdon osalta. Haluamme, että osaava henkilökuntamme pystyy keskittymään asiakaspalveluun ja asiakaskohtaamisen parantamiseen entisestään – siksi haluamme siirtää toimipisteiden fokusta yhä enemmän pois tilaamisen ajattelusta ja varastokäsittelystä”, lopettaa Ville Nikkola.