Grupo DIA velger RELEX for å fornye sin forsyningskjede under koronakrisen

May 6, 2020 2 min

Retaileren moderniserer sine planleggingsprosesser gjennom bedre teknologi

Grupo DIA har valgt RELEX’ løsninger for prognoser og vareforsyning. Ved hjelp av ny teknologi vil selskapet forbedre sin kundeservice, tilgjengelighet i butikk og kvalitet på ferskvarer, øke produktiviteten og redusere svinn.

Grupo DIA, en ledende nærbutikk-kjede med 6,626 egeneide- og franchisebutikker, samt 29 distribusjonssentre i Spania, Portugal, Brasil og Argentina. Dagligvarekjeden har startet en prosess for å bli en mer attraktiv og moderne dagligvarebutikk. Etter noen utfordrende år har DIA satt i gang en omfattende endringsprosess på tvers av hele virksomheten. Bedre optimerte og planlagte butikkprosesser er et av de kritiske målene selskapet hat satt for å tilfredsstille det høye servicenivået som kreves for ferske produkter.

Etter en seleksjonsprosess valgte DIA RELEX’ løsning for prognoser og vareforsyning på grunn av sin omfattende ekspertise innen mat- og dagligvarehandel, samt innovativ prediktiv analyseteknologi. Gjennom etterspørselsdrevet og automatisert vareforsyning, vil DIA oppnå betydelige forbedringer på alle nivåer, både i egne butikker og franchisebutikkene.

«DIA’s forpliktelse overfor våre kunder er nå sterkere enn noen gang,» sier Pedro Barsanti, Gruppe CIO hos DIA. «Vi har fullt fokus på å gjennomgå og forbedre våre interne prosesser for å sikre høy kvalitet på våre ferske råvarer og garantere at alle våre produkter er tilgjengelige i alle butikker.»

«Dette prosjektet er en del av vår digitale transformasjonsplan og sammen med RELEX moderniserer vi vår forsyningskjede. Ved å gi vårt vareforsyningsteam en smidig og intuitiv løsning oppnår vi bedre resultater i effektivitet og kundeservice.»

«DIA er et godt eksempel på en svært smidig og dynamisk virksomhet. Som følge av en endring i selskapets styre — og midt i koronakrisen — bestemte selskapet seg for å utnytte mulighetene som oppstår i vanskelige tider, til å innovere og sette i gang et stort prosjekt for å fornye sin forsyningskjede. De får muligheten til å vokse sterkere og mer tilpasningsdyktige når de beveger seg inn i den nye normalen,» sier Anna van Ginkel, Country Manager i RELEX Spania.

Nå mer enn noen gang, trenger retailere innovative og avanserte løsninger — enten det er for å holde kritiske prosjekter i gang, mens mye skjer på avstand, eller for å optimere driften,» fortsetter van Ginkel. «RELEX vil hjelpe DIA med å optimere prognoser til tross for usikker etterspørsel, samt med å forstå hvordan krisen rundt koronautbruddet har endret historiske mønstre, både i tilbud og etterspørsel. DIA legger stor vekt på potensialet i denne banebrytende teknologien.»

«Vi er ivrige etter å hjelpe DIA med å nå sitt mål: å posisjonere blant de store, anerkjente retailerne over hele verden, takket være sin kvalitet, servicenivå, tilpasningsevne og effektivitet. Vi er overbevist om at DIA står overfor en lys fremtid som følge av mulighetene RELEX kan gi i hele forsyningskjeden.»