Studien viser at mer nøyaktige prognoser gir direkte utslag i svinnreduksjoner.

I en ny undersøkelse, sponset av RELEX Solutions, svarte nesten tre av fire dagligvarehandlere at dagens marked er mer konkurransedyktig enn noen gang før. Kun 10 % ser nye muligheter for ytterligere vekst og legger til at forbedret driftseffektivitet er deres største prioritering. Rapporten ‘Growing and Sustaining Competitive Advantage in Grocery Retail’ avslører at dagligvarehandlere bør fokusere på å modernisere sine prosesser og teknologi for å øke prognosenes nøyaktighet, og redusere kostnadene for ferskvaresvinn.

Fire av fem selskaper som deltok i undersøkelsen oppgav ferskvarer som «svært viktige» for deres virksomhet. De sa i tillegg at deres årlige svinnkostnader i gjennomsnitt ligger på $ 70 millioner, mens de største selskapene ligger på opp mot hundrevis av millioner dollar.

«Vår erfaring er at dagligvarehandlere vanligvis oppnår svinnreduksjoner på 10 % til 30 % ved å implementere prognosebasert automatisert vareforsyning i butikkene,» sier Johanna Småros, medgründer i RELEX Solutions. «Det er overraskende at en av fem selskaper som deltok i undersøkelsen fortsatt ikke har begynt å implementere noen form for automatisert vareforsyning i sine butikker. I undersøkelsen kom det også frem at færre enn en av tre selskaper har klart å implementere noen grad av prognosebasert automatisk vareforsyning i sine butikker. Det er altså fortsatt mye å hente.»

Andre resultater

  • 91 % av selskapene som deltok i undersøkelsen som også tilbyr e-handel, plukker varene manuelt i butikk for å sikre komplette ordre.
  • 69 % av selskapene som deltok i undersøkelsen som opererer med både fysiske butikker og e-handel, oppretter ikke separate prognoser for de ulike kanalene.
  • 69 % ønsker at deres prognosesystem skal kunne forutse økt salg ved kampanjer.
  • 53 % er interesserte i automatisert vareforsyning av ingredienser, noe som gjenspeiler den økende etterspørselen av ferdigmat.
  • 50 % er interessert i at butikkens vareforsyningsplanlegging skal være mer plassbevisst ved å ta hensyn til butikk-spesifikke planogrammer.

Undersøkelsesresultatene viser også at detaljhandlere oppnår gode vareforsyningsresultater, ved å benytte seg av nøyaktige prognoser som går helt ned på ukedagsnivå, kombinert med avanserte forsyningsberegninger. Ved å investere i et system for prognoser og vareforsyning får dagligvarehandlere mulighet til å håndtere ukedagsrelatert variasjon i etterspørsel, samt ta mer hensyn til informasjon om kampanjer og værendringer.

Begrenset budsjett, investeringer bundet i andre prosjekter, og frykten for implementeringens kompleksitet, anses imidlertid som hovedgrunnene til at det ikke investeres i detaljhandels- og vareforsyningssystemer. «Vi har kommet fram til at det beste systemet for dagens utfordringer minimerer budsjett- og kompleksitetsproblemer gjennom SaaS-implementeringer og fleksibel integrering. Å investere i et nytt system krever ikke lengre lange kontrakter og store forskuddsbetalinger,» sier Småros.

Oversikt

Studien ble utført av RELEX Solutions og Elastic Solutions mellom desember 2017 og mars 2018. Mer enn 60 bedriftsledere i Nord-Amerikas dagligvarehandel deltok i studien. Fire av fem deltakere var direktører, visepresidenter eller hadde en høyere tittel i organisasjonen. Mer enn en av tre deltakende selskaper hadde en omsetning på over fem milliarder dollar.