Kunden berättar: Hur ICA Sverige delar beställningsprognoser med sina leverantörer för att förbättra samarbetet, öka tillgängligheten och minska svinn

Oct 26, 2021 3 min

ICA Sverige har samarbetat med RELEX sedan början av 2019. Företaget använder RELEX automatiserade prognostiserings- och varuförsörjningslösning för att stötta både deras centrala planeringsteam och deras butiker runt om i landet.

Andreas Persson, Head of Replenishment på ICA Sverige, berättar om hans erfarenhet inom hur ICA delar beställningsprognoser med sina leverantörer samt hur dom har dragit nytta av fördelarna med förbättrad tillgänglighet, minskat svinn, och bättre relationer med både leverantörer och kunder.

“Vi lyckas eller misslyckas tillsammans”

Mitt motto har alltid varit att handlare och leverantörer har en och samma varuförsörjningskedja, och att vi antingen lyckas eller misslyckas tillsammans. För att förbättra både relationen med våra leverantörer och vår varutillgänglighet har vi på ICA Sverige sett det som en prioritet att dela våra beställningsprognoser med våra leverantörer i över 20 år.

När vi först började med prognosdelning behövde vårt team utföra flertalet tidskrävande, manuella arbetsuppgifter, och vi hade inte mycket flexibilitet i vilken data vi delar eller hur ofta vi delar den.

Med RELEX, som vi nu använt i snart två år, har vi automatiserat processen för regelbunden delning av prognoser med våra leverantörer fullt ut. Normalt sett delar vi en 90-dagarsprognos, men eftersom vissa leverantörer ser fördelar med ännu längre prognostiseringshorisont delar vi även sex-månaders-prognoser med dem vid behov.

Förbättrad kommunikation och transparens i varuförsörjningen

Vi arbetar med flertalet leverantörer och varje leverantör ser över sina egna verksamhetsbeslut för ett brett sortiment av produkter. Detta betyder att det är viktigt att vi delar vår prognostiseringsdata på ett sätt som är enkelt för dom att använda.

För att stötta leverantörerna har vi skapat fyra olika mallar för delning av prognoser av framtida beställningar i RELEX. När vi börjar dela prognoser med en leverantör arbetar vi tillsammans med dom för att bestämma vilken mall som passar deras behov bäst. På så sätt så får alla våra leverantörer rätt information för att göra sina beräkningar och vårt team behöver inte lägga tid och energi på att anpassa formatet av varje prognos vi delar.

Självklart finns det tillfällen där en beställningsprognos inte passar en leverantörs förväntningar – till exempel efter våra regelbundna sortimentsgranskningar. Eftersom vi nu delar data med alla i varuförsörjningen långt innan vi faktiskt lägger en order så är detta inte ett lika stort problem som det var tidigare.

Nu har vi tid att ha en konversation med leverantören, fastställa vart utmaningen ligger, ta itu med problemet och åtgärda det för framtiden. Vi har åstadkommit en betydande minskning av överraskande sista-minuten-lager samtidigt som vi har förbättrat våra relationer med både leverantörerna och våra enskilda butiker.

Ökad synlighet i varuförsörjningen förbättrar tilliten – och resultaten

Att dela beställningsprognoser med våra leverantörer har inte bara ökat förtroendet och respekten vi har för varandra, det har också förbättrat färskheten på produkterna i våra butiker. Våra leverantörer kan nu enklare synkronisera sin produktion och sina lager med vår efterfrågan, vilket förbättrar både tillgängligheten och noggrannheten i orderhanteringen.

Allra viktigast är att vi har haft möjligheten att ge våra kunder den bästa möjliga butiksupplevelsen där vi säkerställer att de alltid hittar de färskaste produkterna när de vill ha dem. Samtidigt kan vi minska matsvinnet, vilket överensstämmer med vårt mål att ständigt förbättra vår verksamhets hållbarhet.

Framöver vill vi öka frekvensen av vår prognosdelning samtidigt som vi fortsätter att hålla en öppen, transparent och produktiv kommunikationskanal mellan vårt centrala team, våra butiker och alla våra underbara leverantörer. Vi har sett att alla i varuförsörjningskedjan drar nytta av den ökade transparensen och kommunikationen detta resulterar i, vilket leder till bättre praxis i hela leveranskedjan.