Optimeringen av forsyningskjeden og space-planleggingen vil spare Büntings regionale dagligvarekjeder for store kostnader

Arbeidet med å sentralisere sin forsyningskjedeplanlegging begynte med at Bünting implementerte RELEX’ løsning for prognostisering og varepåfylling. Etter en vellykket pilot har Bünting nå besluttet å implementere RELEX’ planogramløsning. Målsetningene er å redusere lagerbeholdninger, øke tilgjengelighet og optimere sortimenter på kategori- og butikknivå.

Bünting AG er en tradisjonell, familiedrevet virksomhet lokalisert i Leer, Tyskland. Selskapet som ble etablert i 1806 sysselsetter i dag mer enn 14,000 personer, eier flere kjente varemerker, og driver ca. 200 butikker og 4 sentrallagre. Hemmeligheten bak suksesshistorien med vekst i 200 år, er stadig tilpasning til varierende markeder og Büntings forretningskultur der tradisjonelle verdier er kombinert med en fremtidstenkende tilnærming. Dette støtter opp under selskapets kontinuerlige dynamiske utvikling.

Copyrights: Bünting Unternehmensgruppe

Bünting er i en prosess der hele forsyningskjeden skal forandres og sentraliseres som en enhetlig styringsstruktur. Tidligere brukte selskapet et desentralisert styringssystem for sine varer der varepåfylling ble håndtert manuelt og planleggere var begrenset til å bruke gitte parametere. Disse begrensningene førte til at sesongsvingninger, priselastisitet og værendringer ikke kunne bli medregnet i prognoser og varepåfylling.

“Produkter er dynamiske. Når det kommer til etterspørsel eller rollen de spiller i sortimentet, er de i stadig forandring. Det var umulig å fange opp denne dynamikken tidligere ettersom vi ikke kunne behandle de riktige dataene. RELEX gjorde dette mulig for oss,” sier Helge-Christian Eilers, managing director hos Bünting Einkauf und Logistik Dienstleistungs GmbH & Co. KG. (Büntings innkjøpsledelse og logistikkservice).

Bünting trengte en fleksibel løsning som tilpasses og utvikles i takt med selskapets vekst, uten å være avhengig av ekstern støtte. Selskapet ønsket også at beregningene bak prognosene og ordreforslagene skulle være helt transparente. RELEX’ forsyningskjedeløsning møter alle disse kravene og overgikk Büntings forventninger med utmerket håndtering av ferske produkter.

RELEX gjør det enkelt å gi salgsdata til systemet og takket være RELEX’ brukervennlige grensesnitt, er det lett å forstå lagernivåer og forandringer i disse. En annen egenskap Bünting har verdsatt er at systemet gjør det enkelt for brukere å endre ordreforslag slik at de kan bli tilpasset og skreddersydd rundt spesielle begivenheter, som lokale sportsarrangementer eller festivaler.

Piloten startet i April 2017 der 25 butikker og 24,000 SKU’er ble optimert med RELEX. Implementeringen markerte fordelene av bedre vedlikehold av masterdata og, som resultat, ble nye regler for behandling og kontrollering av lager rullet ut i alle deres butikker.

“RELEX teamet ble veldig godt kjent med våre individuelle krav og forsto dem,” sier Eilers. “I begynnelsen var læringskurven ganske bratt og vi mottok mye individuell støtte og opplæring. Nå kan vi bruke systemet selv og vet at man alltids kan kontakte RELEX dersom spørsmål oppstår som gir en følelse av at vi blir godt ivaretatt.”

Julen er en av de viktigste sesongene for en retailer, men samtidig den vanskeligste å prognostisere. Med RELEX kunne Bünting redusere utsolgtsituasjoner med 7.3 %, samtidig redusere lagernivåer med 17.1 % og kutte svinn med 23.9 % i alle pilotbutikkene gjennom julesesongen.

Bünting ble såpass imponert over resultatene fra RELEX’ forsyningskjedeløsning og bestemte seg derfor for å også satse på selskapets planogramløsning. “Effektene av denne er enda mer imponerende. Uten space-planlegging har vi alltid vært avhengig av standardiserte presentasjonsplaner for butikkene,” fortsetter Eilers. “RELEX Solutions gir oss dataene og analysene vi trenger for å reagere raskt i alle situasjoner, finjustere planlegging for hver butikk og tilpasse varestrømmen der det er nødvendig. Pilotprosjektet overbeviste oss og vi er veldig fornøyde med den positive retningen ting utvikler seg i.”

Bünting er nå i gang med å rulle ut forsyningskjedeløsningen og space-løsningen til sine Combi, Jibi and Famila kjeder.

Om Bünting
Bünting Group har mer enn 14,000 ansatte og er en av de største og ledende arbeidsgiverbedrifter og opplæringsarenaer i Nordvest-Tyskland. Deres hemmelighet bak suksessen: Kommersielle egenskaper og en dynamisk utvikling som har gitt Bünting mulighet til å vokse konstant og drive selskapet fremover.

Bünting Group opereres fra deres hovedkontor i Leer og deres nye administrative avdeling i Nortmoor og Oldenburg. Holding gruppen J. Bünting Einkauf und Logistik Dienstleistungs GmbH & Co. KG er ansvarlig for de strategiske justeringene og den sentrale styringen av alle deres datterselskaper. Dette inkluderer en te forhandler, seks handelsselskaper (som Combi, Famila og Jibi tilhører), to serviceselskaper, en stiftelse og et te-museum.

Mer informasjon: www.buenting.de/