Byggmax er en av Sveriges ledende byggevarekjeder og har valgt RELEX’ løsning for en mer effektiv varepåfylling.

Byggmax vil i samarbeid med RELEX effektivisere varepåfyllingen av sitt sentrallager, samt varepåfylling av omtrent 120 varehus i Sverige, Norge og Finland.

Til nå har selskapets varepåfylling vært administrert fra hovedkontoret. Før RELEX løsningen ble introdusert, har beregning av prognoser og ordreforslag vært gjort gjennom et eldre system som var integrert i selskapets ERP-system. For å klare å møte de stadig mer komplekse og voksende etterspørslene fra sine kunder samt støtte opp om sin visjon om å bli verdens beste byggevarehandel, besluttet Byggmax å investere i en mer avansert og kraftigere løsning for planlegging og styring av forsyningskjeden.

Byggmax sammenlignet flere ulike SCM-løsninger og valget falt på RELEX’ løsning for prognostisering og automatisk varepåfylling. Grunnen var enkel, da løsningen møtte alle kriterieriene når det gjelder funksjonalitet, konfigurasjon og ytelse. «Vi fant et system som er enkelt å arbeide med og som er veldig transparent. Løsningen fungerer godt i hele vår organisasjon, hos alle fra logistikkansvarlige til ordretaker», sier Erik Börjesson, IT manager hos Byggmax.

Målet var også å finne et system som skulle være teknisk avansert og fleksibelt for å støtte både nåværende og fremtidige behov. Börjesson poengterer: «For å overleve i dagens rasktvoksende og stadig skiftende omgivelser, må SCM-løsningen være enkel å forstå, lett å arbeide med og kunne håndtere store mengder kalkyler. Det er akkurat hva vi forventer oss av RELEX».

Mikael Wiklund, ansvarlig selger hos RELEX, berømmer Byggmax og Erik Börjesson for den profesjonelle håndteringen omkring hele anskaffelsesprosessen og fram til en signert avtale.

Wiklund sier: «Det skal bli spennende å følge Byggmax inn i neste stadium der RELEX blant annet kommer til å hjelpe med å forbedre den operative driften, opprettholde en resurseffektiv organisasjon og garantere at deres kunder får byggematerialer av høyest mulig kvalitet til lavest mulig pris!».