Case Europris: Ledelse og teknologi – veien til en forvandlet forsyningskjede

Innsikt »

Introduksjon

Europris er Norges største lavpriskjede og tilbyr egne og kjente merkevarer til konkurransedyktige priser innen 12 produktkategorier. Lavpriskonseptet er basert på offensiv innkjøps- og markedssatsing, og kostnadseffektiv logistikk og distribusjon. I 2015 ble det bestemt at Europris skulle transformere forsyningskjeden sin for å frigjøre arbeidskapital, oppnå bedre synlighet i verdikjeden og bedre kundeservice.

Bakgrunn

Vareforsyningsteamet til Europris hadde spesielt to bekymringsområder. For det første hadde noen butikker mye høyere lagernivåer enn andre, noe teamet estimerte kunne reduseres med 10-20 %. For det andre så det ikke ut til å være en åpenbar sammenheng mellom lagernivåer og tilgjengelighet i butikk. Én butikk kunne ha lav lagerbeholdning og bra tilgjengelighet, mens en annen butikk hadde overlager men var utsolgt for en rekke varer.

Europris konkluderte med at det underliggende problemet var dårlig synlighet i forsyningskjeden, og spesielt til hvilke varer som fantes i hver enkelt butikk. Det var behov for å kunne måle butikkenes servicegrad på en effektiv og pålitelig måte for å planlegge og prognostisere bedre. Derfor vendte Europris seg til RELEX.

Europris

 • Norges største lavpriskjede
 • Etablert 1992
 • Butikker 230+ (inkluderer 60 franchise-butikker), 1 DC
 • Leverandører 600+
 • Ansatte 2,200+
 • Omsetning NOK 5,1 mrd (2015)

«Før vi implementerte RELEX var det vanskelig for oss å måle ting som tilgjengelighet uten fysisk å sjekke butikkene eller jobbe med tunge rapporter. For å øke kundelojaliteten ønsket vi å følge med og støtte butikkene i å ha varene tilgjengelig, da også under kampanjeperioder», forteller Marco Pair, Supply Chain Manager i Europris.

«Før vi implementerte RELEX var det vanskelig for oss å måle ting som tilgjengelighet uten fysisk å sjekke butikkene eller jobbe med tunge rapporter.»

– Marco Pair, Supply Chain Manager, Europris

Endringsledelse

Før oppstarten av RELEX-prosjektet var det hver enkelt butikksjef som bestilte varer helt uten støttesystemer eller prognostisering. Noen butikksjefer brukte opptil fire timer per uke på bestillinger. Etter nøye gjennomgang av egne operasjoner valgte Europris å sentralisere varepåfyllingen, da dette ville gi best mulig utnyttelse av automatiseringen og analysene RELEX tilbød. Europris utviklet et vareforsyningsteam bestående av planleggere som tok ansvar for vareflyten i hele forsyningskjeden. RELEX produserer nå svært nøyaktige prognoser og gir bestillingsforslag i henhold til disse, som deretter blir sendt til butikksjefene for gjennomsyn og godkjennelse.

Prosjektets største utfordring var ikke av teknisk natur, men heller å overbevise kollegaer om at det nye systemet ville være til nytte for alle i selskapet. Pair tok derfor med seg sine superbrukere rundt i Norge for å møte butikksjefer og forsikre dem om at rollene deres kun ble endret, ikke nedgradert. De tok også i bruk e-læringskurs og utviklet egne treningsverktøy som læringsstøtte for prosjektet.

Underveis i butikkutrullingen kunne man etterhvert skimte holdningsendringer hos mange. Pair forteller: «Vi hadde to utrullingspuljer, én før jul, og én etter. Vi fikk flere henvendelser fra butikksjefer som ønsket å være med i første pulje. Jeg mener det er en ganske bemerkelsesverdig grad av interesse for et IT-prosjekt fra butikkenes side.»

Bestillinger som kunne ta flere timer per butikk tar for flere butikksjefer nå kun 30 minutter. Dette er tid de kan bruke på kundeservice, å bygge bedre utstillinger og holde gulv-planer oppdatert, noe som resulterer i forbedret kundelojalitet og økt salg.

«Flere av butikkene føler at de har fått en ekstra ansatt som tar seg av bestillingene – og den ansatte er RELEX.»

Marco Pair

Supply Chain Manager, Europris

Innovasjon

Implementasjonsprosjektet var preget av et nært samarbeid mellom Europris og RELEX. Sistnevntes erfaring og ekspertise muliggjorde deling av beste praksis og utvikling av innovative løsninger for begge parter.

Det å sette presentasjonslager viste seg underveis i prosjektet å være en utfordring. Presentasjonslager er en standard parameter i RELEX som representerer minste nivå av hver artikkel som alltid må være tilgjengelig på hyllen for at den skal se bra ut. Dette hadde i utgangspunktet blitt bestemt sentralt, men resultatene av denne «one size fits all»-tilnærmingen var ikke tilfredsstillende.

For å løse problemet utviklet RELEX og Europris et nytt «plug and play»-verktøy ved hjelp av RELEX-plattformen. Verktøyet bruker data fra Europris’ space-planleggingssystem for å beregne minimum antall SKU som skal til for at hyllen skal se bra ut. Dette gjøres for hvert enkelt planogram og tar dermed høyde for butikkens layout og hyller, samt de ulike parameterne spesifisert for vanlige forslag og kampanjeforslag. RELEX beregner så prognoser og anbefaler automatisk kvantiteter eller gir ordreforslag basert på de lagerverdiene som er nødvendig for å fylle tilgjengelig plass for en gitt artikkel. «Butikksjefene mottar nå ordreforslag basert på RELEX’ anbefaling uten å måtte oppdatere tusenvis av parametere», sier Pair.

%

lagerreduksjon på sentrallager i løpet av 18 uker

%

Fra 91 til over 97 % økning i hylleservicegrad

%

nedgang i utsolgtdager

Resultater

Den tekniske implementeringen gikk veldig bra for alle kjedens leverandører, de 230+ butikkene og sentrallageret, og var fullført i løpet av noen få måneder.

«Fra et teknisk ståsted var det nesten ingen hindringer. Vi satt i prosjektmøter og spurte oss selv, ‘Når smeller det?’ Det smalt aldri. Lurte vi noen gang på om vi hadde valgt riktig? Aldri,» forteller Pair.

Den forbedrede synligheten til forsyningskjeden betydde at Pair og kollegaene kunne vite hva som faktisk var på lager i butikkene. Dette åpnet også for mer nøyaktige påfyllingsprognoser og kampanjestyring. Lagernivåer falt betydelig, tilgjengeligheten økte dramatisk, og Europris’ evne til å planlegge logistikk og bemanningskrav bedret seg merkbart.

Europris ser fortsatt forbedringsområder som for eksempel å jobbe enda bedre med korrekt lagersaldo i butikk, og Pair forutser derfor enda flere effektivitetsgevinster i fremtiden. «Vi tror at vi hittil kun har oppnådd 40 % av det som er mulig, og takket være RELEX er det mange ting vi gleder oss til å ta tak i fremover.»

Europris store

Resultater

 • 17%+ lagerreduksjon på sentrallager i løpet av 18 uker
 • 7% reduksjon i lagernivåer i butikk for LFL-varer
 • Fra 91 til over 97 % økning i hylleservicegrad
 • 53 % nedgang i utsolgtdager
 • Betydelig økt sortimentslojalitet per butikk
 • Bedre synlighet til både butikk og sentrallager for bedre logistikk, bemanningsplanlegging, etc.
 • Forventer betydelige kostnadsbesparelser og økt lønnsomhet

Hvordan kan RELEX hjelpe ditt selskap?

Vi har hjulpet mange detaljhandlere å mestre sine utfordringer. Dersom du ønsker forbedre lønnsomheten i din bedrift raskt, ta kontakt med oss.
Kontakt oss