Case Musti Group: En blomstrende butikkjede i et komplekst, multinasjonalt forsyningskjedemiljø

Kunder » Case-studier

Bakgrunn

Musti Group Nordic er Nordens ledende dyrebutikk-kjede og leverandør av utstyr og fôr til kjæledyr. Kjeden består av 121 Musti & Mirri butikker i Finland, 127 Arkaden Zoo og Djurmagazinet dyrebutikker i Sverige, samt 18 Musti butikker i Norge. Butikkene vareforsynes av to distribusjonssentre, hvorav hovedsenteret ligger i Sverige og det andre i Finland. I tillegg til et distribusjonssenter i Riihimäki som håndterer e-handel og to distribusjonssentre som håndterer frysevarer.

Utfordringene i Musti Groups forsyningskjede er felles for mange raskt voksende selskaper. Selskapets komplekse og stadig skiftende forsyningskjede var ikke planlagt. Dette opplevdes utfordrene for brukerne, som slet med å holde følge med utviklingen. Ved prosjektstart var Musti Groups hovedlager i Finland, men var ved prosjektslutt flyttet til Sverige, i mellomtiden hadde antallet butikker og distribusjonssentre økt kraftig. Før implementeringen av RELEX ble bestillingsparametere vedlikeholdt og oppdatert manuelt. Dette var en tidkrevende distraksjon innkjøperne som burde fokusere på lagerstyring og tilgjengelighet. Selskapet forsto at deres eksisterende system ikke hadde kapasitet til å tilpasse seg forsyningskjedens raske og betydelige endringer.

Musti Group Nordic Oy

Nordens ledende butikkjede for utstyr og fôr til kjæledyr

  • Distribusjonssentre 5
  • Butikker 264
  • Ansatte +400
  • SKUs 12.000 aktive produkter
  • Omsetning € 179 M

www.mustigroup.com

«RELEX’ integrerte system gjør det mulig for innkjøpsteamet å basere de sentrale distribusjonssenterprognosene etter butikkens behov.»

– Matti Salmi, innkjøpssjef, Musti Group Nordic

Mål

For å oppnå bedre kontroll på selskapets flerlags, pan-nordiske forsyningskjede, var Musti Group på jakt etter en pålitelig og fleksibel forsyningskjedeløsning. Løsningen måtte ha kapasitet til å håndtere deres multinasjonale operasjoner, med en skalerbarhet som enkelt kunne tilpasses selskapets raske vekst. Basert på disse, og andre kriterier valgte selspaet RELEX’ banebrytende løsning.

Musti Groups mål var å forbedre selskapets etterspørselsprognoser, varepåfylling, kampanjestyring og allokering. Ordrebestilling og vareforsyning til butikker og distribusjonssentre måtte også integreres. I tillegg måtte hver produktkategori ha mulighet til å håndteres individet. Dette for å kunne justere lager- og tilgjengelighetsnivåer i henhold til kategorispesifikke kriterier, som for eksempel marginer eller bestemte merker.

Musti Groups største utfordring var deres egen ekspansjonshastighet. Selskapet visste at det var nødvendig å ha kontroll på beholdningen, og samtidig sikre god tilgjengelighet, gode produktdisplayer i tillegg til et bredt sortiment. Selskapet innså også at både driftseffektivitet og forsyningskjedens synlighet ville dra nytte av sentralisert etterspørsels- og varepåfyllingsprognoser.

Butikkene fører en magasindrevet kampanjeuke en gang i måneden. Fordi Musti Group tidligere system ikke støttet sesongbaserte produkter, hadde butikkene en tendens til å bestille mer varer enn nødvending for å unngå utsolgtsituasjoner av promoterte linjer.

Implementeringen

I utgangspunktet var det kun selskapets finske butikker og et distribusjonssenter som skulle implementere RELEX. Prosjektspesifikasjonene ble utarbeidet med prosjektstart i juli 2015, og i oktober samme år var den tekniske fasen allerede fullført. Utrullingen av de første pilotbutikkene med RELEX startet i november 2015. Musti Groups resterende butikker og distribusjonssentre ble gradvis lagt til implementeringen, kontrollert og systematisk. Hele implementeringsprosjektet av de finske butikkene og distribusjonssenterne var gjennomført på kun 11 måneder, fra prosjektspesifikasjoner og grønt lyst, til fullført utrulling. Deretter var det neste naturlige skrittet å begynne implementeringen av svenske og norske butikker, samt distribusjonssentere. Musti Group sikter på at RELEX etter hvert skal håndtere hele deres forsyningskjede.

«Våre jule- og kampanjeprognoser har hatt en kraftig forbedring samtidig som varepåfyllingen og systemet reagerer og tilpasser seg automatisk i takt med selskapets utvikling.»

Katariina Haimi

Store Service Manager, Musti Group Nordic

Effektivitet i en sentralisert ordreprosess

Musti Groups bestillingsprosess var allerede sentralisert før implementeringen av RELEX, men deres tidligere system tillot de ansatte i butikk og distribusjonssenterne å gjøre manuelle endringer og tilpasninger i ordreforslagene. Dette var tidkrevende og førte til økt arbeidsbelastning for innkjøperne.

Med RELEX’ utmerkede forutsigbarhet kan de ansatte nå overlate bestillinger til det sentrale teamet. Rutinemessige bestillinger og varepåfylling utførtes automatisk, slik at innkjøpsteamet kan fokusere på avvik. Varene leveres direkte til butikkene og vareflyten er optimert slik at leveranser legges til roligere dager. Dette gjør at de ansatte kan fokusere på butikkenes kunder.

Musti Groups komplekse forsyningskjede håndteres nå av kun én enkelt superbruker. Distribusjonssenterets innkjøpsteam fokuserer på lagerverdiene og tilgjengeligheten av distribusjonssenterets produkter, mens vareforsyningsteamet tar seg av butikkene.

«RELEX’ integrerte system gjør det mulig for innkjøpsteamet å basere de sentrale distribusjonssenterprognosene etter butikkens behov. Dette er svært nyttig og letter kontrollarbeidet betraktelig,» sier Matti Salmi, Innkjøpssjef i MustI Group Nordic.

Superbrukeren optimerer lagernivåene, for å sikre at balansen mellom tilgjengelighet og promoteringskravet møtes, samtidig som varelager minimeres. Styrt etter Musti Groups forretningsstrategi, er det en enkel oppgave for superbrukeren å justere bestillingsparametere på alle nivåer (merke, produkt etc.), slik at sortimentets nøkkelprodukter prioriteres.

Takket være RELEX, har Musti Group nå et verktøy for kampanjestyring, etterspørselsprognoser og varepåfylling. Kampanjeprodukter bestilles til distribusjonssentere basert på kampanjeprognoser og levers til butikker i batcher. Dette betyr at produkter som promoteres i den månedlige kampanjeuken er tilgjengelige til slutten av arrangementet. Tidligere innebar også ordreoptimering basert på frakt- eller transportenhetsbegrensninger at ordrelinjene måtte justeres manuelt. Nå beregner RELEX dette automatisk og optimerer transportenheter deretter.

«Vi er svært fornøyde med løsningen,» legger Katariina Haimi, Store Service Manager i Musti Group Nordic til. «Våre jule- og kampanjeprognoser har hatt en kraftig forbedring samtidig som varepåfyllingen og systemet reagerer og tilpasser seg automatisk i takt med selskapets utvikling.»

Resultater

  • Optimert vareflyt: leveranser legges til roligere dager
  • Den komplekse forsyningskjeden håndteres av én enkelt superbruker
  • Bedre tilgjengelighet på promoterte produkter gjennom hele den månedlige kampanjenuken
  • Automatisk ordreoptimering basert på fraktgrenser eller transportenheter

Hvordan kan RELEX hjelpe ditt selskap?

Vi har hjulpet mange detaljhandlere å mestre sine utfordringer. Dersom du ønsker forbedre lønnsomheten i din bedrift raskt, ta kontakt med oss.
Kontakt oss