Case S-Gruppen: AI-optimert varestrøm for en mer effektiv drift

Kunder » Case-studier

Bakgrunn

S-Gruppen er en ledende finsk detaljhandelsgigant som består av nitten regionale og syv lokale samvirkelag som eies av sine kunder. Selskapet driver 1000 dagligvarebutikker, inkludert nærbutikker, supermarkeder og hypermarkeder i Finland. I 2018 var selskapets markedsandel av det finske dagligvaresalget på 46,5%.

S-Gruppen en mangeårig kunde av RELEX’ prognose- og vareforsyningsløsning. De finjusterer stadig sine prosesser for å bli mer effektive, og er opptatt av å kontinuerlig utvikle og prøve ut ny teknologi. Gjennom årene har S-Gruppen og RELEX utviklet mye sammen, hvorav det siste initiativet er en AI-basert optimering av tidskjemaer for vareforsyning i butikker.

S-Gruppen

  • Distribusjonssentere: 1 for dagligvarer
  • Ansatte: 20 000 i dagligvarehandel og vareforsyning
  • Eierskap: Forbrukereid organisasjon (samvirkelag)
  • Butikker: 1000 innen dagligvarehandelen
  • Omsetning €8.1 millioner /2018 i dagligvarehandelen

www.s-kanava.fi

«Vi ble veldig glade for muligheten til å utvikle AI-basert optimering av hovedleveringsdager i samarbeid med RELEX.»

– Tuulia Wennerkoski, VP Supply chain i S-Gruppen

Hovedleveringsdager øker effektiviteten av varehåndtering

Å velge riktige varepåfyllingsdager for produkter og butikker er veldig viktig for en detaljhandlers operasjonelle effektivitet. Selv om store leveringsvolumer i dagligvarehandelen kan rettferdiggjøre daglige leveranser, er det ikke hensiktsmessig å få alle produkter levert daglig. Store, sammensatte leveranser med produkter som skal plasseres i samme avdeling i en butikk, gjør påfylling i butikk mer effektiv. Fordi flere produkter kan pakkes ut og plasseres samtidig, trenger ikke butikkansatte bruke unødvendig tid på å gå frem og tilbake mellom reolene med fulle traller.

For å oppnå en mer effektiv varehåndtering har S-gruppens forsyningskjedeteam definert såkalte hovedleveringsdager for hver butikk og for hver displaygruppe, altså produkter som plasseres i samme avdeling i en butikk. Denne fremgangsmåten hadde allerede vist seg å være verdifull, men S-Gruppens butikk- og vareforsyningsteam opplevde utfordringer med å definere hovedleveringsdager for hundrevis av butikker med forskjellige planløsninger og handlemønstre, manuelt.

Tuulia Wennerkoski, VP Supply Chain i S-Gruppen sier: «Vi brukte mye tid på a justere hovedleveringsdagene. Det fungerte, og resultatene var tydelige, men fremgangsmåten var svært tidkrevende, og resultatene var like vel ikke optimale. Vi ble veldig glade for muligheten til å utvikle AI-basert optimering av hovedleveringsdager i samarbeid med RELEX.»

Sverm-intelligens for å møte butikkmål

RELEX’ AI-baserte optimering av hovedleveringsdager bruker en sverm-intelligent algoritme for å optimere for flere mål. Algoritmen prioriterer mellom forskjellige mål basert på kundespesifikke butikkbehov. I noen tilfeller kan hovedprioriteten være å oppnå en jevnest mulig varestrøm gjennom uken. I andre tilfeller kan prioriteten være å minimere antallet leveranser i helger, når arbeidskraften er dyrere.

I tillegg minimeres antall hovedleveringsdager og forventede hyllebrudd, det vil si situasjoner der varene ikke får plass direkte på hyllen. Optimeringen gjøres for hver butikk for å finne de beste hovedleveringsdagene for hver displaygruppe, og tar hensyn til produktenes salgmønster, holdbarhetstid og andre relevante begrensninger.

«Piloten har allerede vist betydelig fordeler for vår butikkdrift, som følge av den automatiserte, AI-baserte optimeringen av hovedleveringsdager.»

– Tuulia Wennerkoski, VP Supply chain i S-Gruppen

AI-optimerte hovedleveringsdager tar effektivitet til et nytt nivå

S-Gruppen gjorde en pilot på RELEX’ AI-baserte optimeringsfunksjonalitet for hovedleveringsdager i nesten 200 av sine butikker i 2019. Målet med piloten var å gjøre varepåfylling i butikkene mer effektiv og forutsigbar.

Målene som ble satt for piloten i tillegg til andre fordeler ble oppnådd:

  • S-Gruppen kan nå automatisk optimere hovedleveringsdager med svært lite manuelt arbeid. Optimeringen er også mer nøyaktig. Dette gjør å la mestselgende produkter i en butikk få flere hovedleveringsdager sammenliknet med slow-movers i samme visningsgruppe.
  • Fordelene med å bruke hovedleveringsdager har økt ettersom AI velger påfyllingsdager mer nøyaktig. Butikkene mottar flere av samme og lignende produkter samtidig, noen som gjør butikkens påfylling mer effektiv, uten negative konsekvenser. Hylletilgjengelighet, svinn eller andelen leveranser som passer rett i hyllen har beholdt samme nivå eller er forbedret, mens leveransene har blitt mer sammensatte til de valgte hovedleveringsdagene.
  • Butikkenes innkommende varestrøm er jevnere. Dette fører til en mer balansert arbeidsmengde for de ansatte, mer forutsigbare vakter og langt færre kapasitetsproblemer.

Figure

Figur 1: Grafen viser inngående varestrøm til et hypermarked før og etter at hovedleveringsdagene hadde blitt optimert ved bruk av AI. Som det fremgår, er varestrømmen etter optimering mye jevnere.

«Piloten har allerede vist betydelig fordeler for vår butikkdrift, som følge av den automatiserte, AI-baserte optimeringen av hovedleveringsdager. Fordelene forventes å strekke seg over hele forsyningskjeden etter hvert som utrullingen til flere butikker fortsetter,» sier Wennerkoski. «Effekten av en jevnere varestrøm til butikkene er vanskelig å kvantifisere, men det er tydelig at færre kapasitetsproblemer, en jevnere arbeidsmengde i butikkene, og mer forutsigbare vakter både fører til mer effektive prosesser og økt trivsel hos de ansatte.»

S-Gruppen har per i dag rullet ut den AI-baserte optimeringsfunksjonaliteten i nesten 200 butikker. Selskapet planlegger å fortsette utrulling og videreutvikle løsningen sammen med RELEX. Når utrullingen fortsetter forventer S-Gruppen merkbare fordeler i driften av sitt distribusjonssenter på grunn av forbedret kapasitetsutnyttelse, som følge en jevnere varestrøm.

Hvordan kan RELEX hjelpe ditt selskap?

Vi har hjulpet mange detaljhandlere å mestre sine utfordringer. Dersom du ønsker forbedre lønnsomheten i din bedrift raskt, ta kontakt med oss.
Kontakt oss