Case Suomalainen Kirjakauppa: Proaktiv Priskutting for Optimale Lagernivåer

Kunder » Case-studier

Bakgrunn

Suomalainen Kirjakauppa ble etablert 1912 og er Finlands ledende bokforhandler. De har vært brukere av RELEX’ vareforsyningsløsning for mer enn 10 år og er en av RELEX’ eldste kunder.

Bokforhandlerens sortiment er svært bredt og omsetningen er høy. Lageret trenger konstant optimering og gamle titler må utfases ettersom antall nye titler konstant øker. Med noen unntak er bøkenes livssykluser ganske korte.

Suomalainen Kirjakauppas trengte en mer dynamisk prosess som kunne identifisere bøker som nærmet seg slutten på sitt kommersielle liv og nedprise dem for å fjerne dem fra varelageret. Prising er en veldig effektiv måte å tømme gamle varelagre på, men å nøyaktig beregne ‘når’ og ‘hvor mye’ kan ha stor innvirkning på effektivitet og lønnsomhet. Med et sortiment som består av flere hundretusen SKU’er, er det upraktisk å gjøre dette manuelt. Derfor var Suomalainen interessert i å teste ut RELEX’ Markdown-løsning.

RELEX Markdown tool bruker en forhåndsdefinert nedprisingsstrategi og, ved å kombinere pragmatisk AI med avanserte analyser og optimeringer, vil det foreslå optimale prisendringer for å hjelpe retailere å nå sine forretningsmål. Verktøyet estimerer hvordan ulike produkter reagerer på prisendringer. På den måten kan retailere automatisk få en individuell nedprisingsplan for hvert produkt i hver enkelt butikk for å forsikre den beste marginen for hele sortimentet. Det blir enklere å nå lagernivåer på slutten av en forhåndsbestemt periode ved å optimere prisjusteringene som trengs på SKU/butikknivå. I tillegg til prisendringer kan brukere på forhånd se effekten av hvert anbefalt prisvedtak i anslag og oppdaterte prognoser.

Kort om Suomalainen Kirjakauppa

  • Butikker 64 + e-handel
  • Antall ansatte 450
  • Eierskap Del av finske Otava

www.suomalainen.com

“Vår prising er nå en proaktiv og pågående prosess som er svært automatisert.”

– Henri Bryk, Assortment Analyst, Suomalainen Kirjakauppa

Nedprisingsprosessen

I løpet av høsten 2018 ble nedprisingsverktøyet prøvet ut i fire Suomalainen butikker. Produkter som solgte dårlig, ble identifisert og automatisk priset av systemet. Verktøyet estimerte produktenes pris-elastisitet basert på salgshistorikken, der målet var å gi en optimal pris for å bli kvitt varene innen seks uker.

Pilot-prosjektet varte fra september til desember. Under den nye arbeidsmetoden ble forsalgene for prisreduksjon sendt til produktsjefer på mandager og rabattene ble aktivert i butikker tirsdag uken etter.

Etter seks ukers nedprisingsperiode ble produktene vurdert og tilleggstiltak, som inkluderte ytterligere prisreduksjon, kunne bli gjort.

«Fordi vi allerede bruker RELEX for prognoser på produkt- og butikknivå og for lagerprognoser, hadde vi den nødvendige basen for å implementere markdown-vertøyet på en vellykket måte.»
Henri Bryk

Assortment Analyst, Suomalainen Kirjakauppa

Resultater

Pilotprosjektet ble utprøvd med to kategorier i fire butikker og var svært vellykket. Som et resultat implementerte Suomalainen RELEX Markdown til alle sine butikker i April 2019. I løpet av de syv første ukene har Suomalainen angitt 40 produkter som skal inkluderes i deres nedprisingskampanje. Salgsverdien av de 40 produktene gjennom kampanjeperioden var 94% høyere enn det som hadde vært anslått uten nedprising. På samme tid har salgstallene av de samme produktene firedoblet seg.

I løpet av de syv ukene, har omløpshastigheten på lager økt med 133%, og sakte-gående produktgrupper har blitt fjernet og det er blitt gjort plass for nye titler. De beste resultatene med verktøyet ble oppnådd med modne produkter med reduserte salgstall, men som fortsatt var relevante for kjøperne.

“Fordi vi allerede bruker RELEX for prognoser på produkt- og butikknivå og for lagerprognoser, hadde vi den nødvendige basen for å implementere markdown-vertøyet på en vellykket måte”, sier Suomalainens Assortment Analyst, Henri Bryk.

“Vår prising er nå en proaktiv og pågående prosess som er svært automatisert”, legger Bryk til. “Med pilotprosjektet lærte vi at det er kritisk med en sammenheng mellom butikkdisplay og reduserte varer. Hvis vi ikke promoterer nedsatte bøker riktig, vil ikke prosessen være like vellykket.”

“Endringsledelse var også svært viktig for prosjektet. Det er viktig å velge riktige personer som gjør beslutningene om reduserte priser og prisstrategi. Mål for bruttomarginer kan være en distraksjon siden de ikke tar med lagerbeholdninger og skrapkostnader i beregningen. Dette handler om å promotere og bli kvitt gamle produkter slik at nye kan få plass og bli solgt med full margin”, legger Bryk til.

Bookstore

RESULTATENE

  • Produkter i prisjusteringsgruppen hadde 94 % høyere salgsverdi enn anslått uten prisjustering
  • Salgstallene for nedsatte varer firedoblet seg
  • Lageromsetningen økte med 133%
  • Prisjusteringen er svært automatisert

Hvordan kan RELEX hjelpe ditt selskap?

Vi har hjulpet mange detaljhandlere å mestre sine utfordringer. Dersom du ønsker forbedre lønnsomheten i din bedrift raskt, ta kontakt med oss.
Kontakt oss