WHSmith’s ferskvarepåfylling: En nyskapende metode for optimering av food-to-go og ukedagsprofiler

Kunder » Case studier

Introduksjon

WHSmith ble etablert i 1972 og var på det tidspunktet mest kjent som en aktør innen bokbransjen. Med årene har bokhandleren utvidet sitt sortiment med food-to-go varer som smørbrød, salater og bakervarer, og er i dag en av Storbritannias mest kjente retailere med en sterk vekst på det internasjonale markedet.

Før RELEX var det retailerens ferskvareleverandør som hadde ansvaret for å levere prognoser, varepåfylling og å beregne svinn-risiko. WHSmith så imidlertid behovet for å få på plass en mer effektiv prognose- og vareforsyningsløsning som håndterte etterspørselsendringer i forbindelse med kampanjer og helligdager, samt delleveranser bedre. I tillegg ønsket bedriften å redusere svinn ytterligere. Da WHSmith tok kontakt med RELEX i slutten av 2016 var det ikke bare den omfattende løsningen som imponerte dem, men også de mange referanseprosjektene med fokus på å håndtere ferske produkter. WHSmith har et sentralt vareforsyningsteam som administrerer ordrene for alle sine utsalgsteder. De ønsket et system som var enkelt for teamet å bruke og som kunne implementeres raskt. Det valgte systemet måtte kunne håndtere prognoser, påfylling av ferske og kjølte varer og flere daglige leveranser.

Prosjektet

Etter at prosjektets kartleggingsfase startet den første uken i desember 2016, utviklet prosjektet seg raskt. Den første konfigurasjonen og integrasjonen med en rekke eksisterende systemer ble ferdigstilt allerede i midten av januar 2017. Implementeringsfasen av systemet til butikk startet opp i slutten av februar og var ferdig utrullet i alle de 350 WHSmith butikkene i midten av april.

Til tross for at WHSmith hadde flere strategiske endringer under implementeringsfasen som blant annet en relansering av retailerens matvaresortiment, hadde dette ingen påvirkning på prosjektets fremdrift, da temaet jobbet fokusert og profesjonelt.

Kort om WHSmith

  • Antall butikker 1.400 på verdensbasis, RELEX brukes til å administrere 350 butikker i UK
  • Antall ansatte 14.000 på verdensbasis
  • Antall produkter 530 i dagens ferskvaresortiment

www.whsmith.co.uk

«Resultatene viser en betydelig nedgang i svinn-verdier gjennom de 12 første ukene etter implementeringen, og det forventes en ytterligere nedgang. På samme tid økte tilgjengeligheten.»

– Jag Banwait, Merchandise Controller, WHSmith

Resultater

Kunden hadde svært høye krav til håndteringen av ferskvarer, og RELEX oppfylte nettopp dette med sin løsning. Ved å tilby optimerte prognoser på ukedagsprofiler som takler flere daglige leveranser for utvalgte produkter og fordeler mengdene korrekt mellom hver levering, løses mange av utfordringene med ferskvarenes korte livssyklus der nøyaktige prognoser og påfylling er avgjørende. Fordi salget kan variere fra dag til dag, oppnås de beste resultatene gjennom daglige prognoser. Å håndtere delleveranser var også viktig, da retailerene har begrenset lagerkapasitet samtidig som varene må være så ferske som mulig når de plasseres i hyllene.

«Resultatene viser en betydelig nedgang i svinn-verdier gjennom de 12 første ukene etter implementeringen, og det forventes en ytterligere nedgang. På samme tid økte tilgjengeligheten», sier WHSmiths Merchandise Controller, Jag Banwait. «RELEX-teamet har er en svært løsningsorientert, rask og fleksibel måte å jobbe på.»

RELEX’ enkle konfigurerbarhet har gjort det mulig for WHSmith-teamet å optimere systemet og deres prosesser ytterligere, særlig med hensyn til sikkerhetslagre, dermed har de fått enda bedre kontroll over virksomheten. Med automatisert varepåfylling får de ansatte mulighet til å fokusere mer på verdiskapende aktiviteter som kundeservice, der deres ekspertise kommer til nytte.

Bruk av regresjon til prognosemønster

RELEX bruker en regresjonsmodell til å inkludere statistikk om flyplasspassasjerer i prognosene, slik at WHSmith kan bruke denne typen data til å forutse etterspørselen. Systemet inkluderer flyplassenes data og tidlige indikasjoner viser at dette kan forbedre nøyaktigheten på salgsprognosene.

«Det er flott å ha funnet en løsningsleverandør som er ivrige etter nye utfordringer. Da vi nevnte muligheten til å bruke data fra flytrafikk var RELEX-teamet raskt på plass med en ny måte å utnytte dette i våre etterspørselsprognoser», sier Banwait.

«Vi er klare for å utfordre grensene for standardiserte måter å beregne retailprognoser på, og å vise hvordan våre systemer kan tilpasses kundenes behov enda bedre», sier Kevin Wales, leder av Client Partnership UK i RELEX Solutions.

Hvordan kan RELEX hjelpe ditt selskap?

Vi har hjulpet mange detaljhandlere å mestre sine utfordringer. Dersom du ønsker forbedre lønnsomheten i din bedrift raskt, ta kontakt med oss.
Kontakt oss