Coop Danmark skreddersyr sitt produkttilbud tilpasset kundenes behov gjennom lokale sortiment og planogrammer ved å utvide bruken av Galleria RTS’ løsninger.

Coop Danmark A/S, den største dagligvarekjeden i Danmark, har valgt å utvide bruken av Gallerias løsninger for retail og kategorioptimalisering. Coop ønsker å oppnå større konkurransefordeler gjennom differensiering og plasserer derfor kunden i sentrum av beslutninger som gjelder butikk-spesifikke sortimenter, eksponering og space-optimaliseringer.

Galleria som er et datterselskap av RELEX Solutions, fortsetter sitt eksisterende samarbeid med Coop Danmark ved å innføre programvareløsningen for Category Management. Dette er et resultat av et vellykket pilot-prosjekt der betydelig innsikt og fordeler er oppnådd. Med dette grunnlaget på plass vil neste steg i prosessen gi Coop en unik mulighet til å ta kategoristyring til et nytt nivå som vil øke kundetilfredsheten hos deres kunder, redusere svinn/nedprisinger og maksimere salgspotensialet i hver enkelt butikk.

Lars Kejser Bob, Head of Space Management, Coop kommenterer: «Pilotprosjektet har bevist at ‘one size doesn’t fit all’, og at lokal etterspørsel være svært ulik. For eksempel, i to butikker innenfor samme kjede og som ligger nært hverandre kan kundebehovet variere mye, men to butikker som er plassert i forskjellige deler av landet kan oppleve svært lik etterspørsel. Derfor ønsket vi å forstå våre kunders atferd bedre og optimalisere individuelle butikksortimenter og spacing.»

Basert på kjøpemønstre for deres 1,6 millioner medlemmer samt en rekke andre parametere, inkludert forbrukertyper og ulike sosioøkonomiske omgivelser, er Coop i stand til å bygge et bilde av hvem som bor i nærområdene til den enkelt butikk. Deretter kan påfølgende cluster-analyse brukes for å finne sammenlignbare butikker, som muliggjør utviklingen av lokal-tilpassede sortiment som passer den aktuelle kundebasen.

Lars fortsetter: «Vi har i noen år jobbet nært med erfarne og dyktige kollegaer i bransjen og har valgt å ekspandere vårt samarbeid med Galleria og implementere hele deres intelligente løsning for strategisk, sentralisert kategoristyring og for både mikro og makro space. Vårt mål er å sentralisere beslutninger basert på hver enkelt kundes behov.»

Med en implementering som er godt i gang vil Coop dra nytte av fordelene gjennom bruk av følgende løsninger:

 • Strategisk Sortimentstyring
  En kundeorientert tilnærming som skreddersyr produkttilbudet basert på kundeetterspørsel på nasjonalt/cluster/butikknivå. Fullt space-tilpassede sortimenter blir automatisk opprettet for å gi en troverdig bredde og dybde av produkter – alt i tråd med kategoristrategi og målsettinger.
 • Customer Centric Version 8
  Med en overgang til Gallerias avanserte 3D-visuelle plattform for vareplassering vil Coop ha muligheten til å planlegge, automatisere og optimalisere butikk-spesifikke planogrammer for enhver innredningstype og kapasitet – alt fra hyllepigger til frysere og kabinetter.
 • Intelligent Butikkoptimalisering
  Optimalisering av space i den enkelte butikk, avdeling & kategori for å møte kundenes behov og for å prognostisere lønnsomheten; benytter en bottom-up tilnærming for å støtte spacing av nye butikker, ombygginger og endringer av avdelinger/reoler/ganger.
 • Galleria Foundation Services
  En sentralisert kategoristyrings-hub gjør det mulig å administrere masterdata og arbeidsflyt ved å problemfritt koble sammen forretningsprosesser, og tilrettelegge for integrering av upstream/downstream systemer og kommunikasjon til og mellom alle stakeholdere.

Ved å implementere et lokaltilpasset og mer målrettet sortimentstilbud kombinert med butikkspesifikke planogrammer, vil Coop i tråd med deres strategier for vareplassering av sine individuelle butikkprofiler, ha mulighet til å øke kundelojaliteten gjennom å tilby de riktige produktene, til rett tid og til rett mengde – som faktisk passer etterspørselen i den enkelte butikk.

Ian Duncan-Lewis, CEO, Galleria legger til: «Coop og Galleria deler de samme kundefokuserte holdningene; vi er svært fornøyd med muligheten vi har til å styrke forholdet vårt og vi støtter Coop i fortsettelsen mot en fullstendig butikk-spesifikk strategi. Med et økende konkurransemarked er det et klart press på å redusere kostnader samtidig med at kundelojaliteten må styrkes, og vi mener at fremtidens retail er basert på detaljerte nivåer av intelligente og automatiserte løsninger.»