K-Gruppen, en av de største aktørene på det finske dagligvaremarkedet, har valgt RELEX’ løsning for optimert bemanningsplanlegging. Løsningen optimerer personalets vaktplan og arbeidsoppgaver basert på arbeidsmengde. Beslutningen støtter selskapets strategi med fokus på kundeservice og de ansattes tilfredshet.

Selskapet ønsket å erstatte flere eldre systemer med en enkel og moderne løsning for bemanningsplanlegging. Løsningen måtte også tilby en mobilfunksjon til sine ansatte. RELEX’ fleksible løsning for optimert bemanningsplanlegging tas i bruk hos K-Gruppens dagligvarehandlere, samt K-Gruppens dagligvaregrossist, Kespro Wholesale.

Copyrights: K-Ryhmä

Fleksibilitet i ulike butikkformater

Ulike butikkformater stiller ulike krav til hvordan man effektivt kan optimere sin bemanningsplanlegging, der individuelle arbeidsavtaler og kompetanser blir tatt hensyn til. RELEX’ løsning tillater butikkene å justere optimeringene individuelt for å dekke sine spesifikke behov. Det er også enkelt for en K-forhandler å administrere flere butikker i systemet dersom det er behov for dette.

Løsningen legger til rette for både sentralisert og lokal planlegging, i tillegg til at den kan ta hensyn til den komplekse nordiske arbeidsmiljølovgivningen.

«Vi har vært på utkikk etter en god løsning for bemanningsplanlegging i K-Gruppens dagligvarehandel gjennom flere år. Vi valgte RELEX’ løsning fordi systemet tilbyr automatisk bemanningsplanlegging og -optimering basert på nøyaktig prognostisering av kunde- og vareflyt. I tillegg tar løsningen hensyn til ulike butikkformat og roller,» sier K-gruppens Utviklingsdirektør, Nuutti Rantatupa.

«Løsningen gjør at K-Gruppens dagligvarehandlere kan dra bedre nytte av prognosedata når de planlegger fremtidige vaktplaner og arbeidsoppgaver. Ved hjelp av RELEX vil vi både forbedre vår kundeservice og de ansattes tilfredshet,» legger Rantatupa til. «Sammen med løsningens brukervennlighet var dette avgjørende for oss i beslutningsprosessen. Med flere tusen brukere er det svært viktig at systemet er enkelt å ta i bruk. Løsningen gjør det også mulig for brukerne å kommunisere rundt vaktplan og arbeidsoppgaver via en mobil funksjon. Dette er noe både medarbeidere og butikkledere har ønsket seg.»

Bruk av data for effektivitet

Ved å benytte K-Gruppens prognosedata, kan RELEX’ løsning for optimert bemanningsplanlegging matche selskapets vaktplan med arbeidsmengde, basert på innkommende vare- og kundeflyt. Dette vil hjelpe organisasjonen med å planlegge bemanning mer kostnadseffektivt, samt jevne ut arbeidsmengden.

«K-Gruppen er en av de største dagligvarehandlerne i Finland, og vi er selvfølgelig veldig glade for dette samarbeidet,» sier CEO i RELEX, Mikko Kärkkäinen. «Vår løsning for optimert bemanningsplanlegging er utviklet spesielt for å takle utfordringene moderne detaljhandel møter. Vi er sikre på at vi sammen kan utarbeide en prosess som gagner alle K-Gruppens interessenter: selskapet, K-forhandlerne, de ansatte og kundene,» legger Kärkkäinen til.

Om K-Gruppen
K-Gruppens virksomhet er basert på K-detaljhandelens entreprenørskap. Uavhengige K-forhandlere er ansvarlige for kundetilfredshet og opererer under K-Gruppens forretningsmodell. K-Gruppens dagligvarekjeder går under navnene K-Citymarked, K-Supermarked, K-Market og Neste K. Det er rundt 1 200 K-dagligvarehandlere i Finland med 1,2 millioner daglige besøk. Divisjonen inkluderer driften av Kespro, Findlands ledende dagligvaregrossisten.

Mer informasjon: www.kesko.fi