Finlands største dagligvarekjede skal bruke RELEX software for sine mange kjedekonsepter og mer enn 1000 butikker.

Med mer enn 1000 butikker innen dagligvare, DIY og varehus, står S-Gruppen, i kraft av sin størrelse, overfor den største påfyllingsutfordringen innen finsk detaljhandel. Gruppen, som består av en hypermarkedkjede, en supermarkedkjede, to kioskkonsepter og 80 varehus og spesialforretninger, har en årlig omsetning på nesten 11 milliarder euro.

S-Gruppen har brukt RELEX i deler av driften helt siden 2012. Nå demonstreres det trygghet til RELEX som system og selskap ved at de velger RELEX som sin leverandør av en fullt integrert vareforsyningsløsning til alle sine butikker og distribusjonssentere. Prosjektet inngår som en del av en større overhaling av S-Gruppens informasjonssystemer som skal være ferdig innen 2020.

S Group Store

En nøkkelfaktor i beslutningen om å velge RELEX var systemets evne til å bruke svært detaljerte data for langsiktig planlegging. RELEX vil muliggjøre at S-Gruppen kan drive kontinuerlig prognostisering og varepåfylling, inkludert planlegging av spesielle eventer. Dette vil gjøres innenfor en og samme løsning og ved bruk av én enkelt forsyningskjedeplan. Samtidig tilfører RELEX en suveren fleksibilitet ved å implementere differensierte kontrollmekanismer og regler for ulike forretningsenheter innenfor gruppens integrerte drift. Initielle resultater fra en live «proof of concept» for ferske varer har vært imponerende, der RELEX hjalp til å kutte svinn og datodrevne prisnedsettelser med en fjerdedel eller mer.

S-Gruppen har brukt RELEX-verktøy for påfylling av forbruksvarer for sine hypermarkeder og DYI-kjeder siden 2012, og sine varehus og spesialforretninger siden 2014. Innen dagligvare har RELEX bistått med avanserte verktøy for nøyaktigere prognostisering og planlegging, som har gitt et tydelig bilde av behov i håndtering og varepåfylling av varer. Dette har resultert i en enklere bemanningsplanlegging i både butikkene og på sentrallageret. Takket være RELEX’ skalerbare In-memory-baserte teknologi kan S-Gruppen nå kjøre simuleringer for 180 dager fremover med bruk av data fra 1000 butikker og 12,4 millioner aktive produkt-lokasjoner på kun 30 minutter.

«Vi har jobbet med RELEX i mer enn 6 år nå», sier Sanna Timola – SVP, Supply Chain Management og Store Operations hos S-Gruppen. «Vi kjenner teamet, deres engasjement og fleksible tilnærming. I tillegg til de gode resultatene fra en live forstudie for ferske produkter har RELEX’ ekspertise på dagligvare vært en forsterkende faktor på business caset. Vi er trygge på valget vårt og vet at RELEX vil fortsette å gjøre det de er så gode på, – å bruke ekspertisen og tilpasse teknologien sin til deres kunders behov.»

Det var erfaringene S-Gruppen har fått gjennom tiden med RELEX som førte til beslutningen om å ta i bruk systemet som sin integrerte planleggingsløsning. Beslutningen kommer i sammenheng med en omfattende systemoverhaling som vil ende med en SAP-ryggrad komplettert av best-of-breed-applikasjoner.

«I jakten på utvidet funksjonalitet ser vi ofte at leverandører av generelle løsninger blir utkonkurrert av best-of-breed-løsninger», sier Raimo Mäenpää, SVP og Corporate CIO hos S-Gruppen. «Etter en grundig evaluering av alternativene valgte vi RELEX. Vi opplevde systemet som den mest kraftfulle planleggingsløsningen tilgjengelig, og med det mest omfattende og brukervennlige verktøysettet. Det integreres også enkelt med vårt SAP ERP-system», avslutter Mäenpää.

«RELEX’ arbeidsforhold med S-Gruppen er blitt bygget gjennom flere år og vi føler at rollen vi nå har blitt bedt om å utfylle er en stor tillitserklæring», sier RELEX’ COO Tuomo Pesonen. «Dette styrker utvilsomt vår posisjon som en av Europas ledende leverandører av forsyningskjedeløsninger for detaljhandelen, – og den raskest voksende.»

Om S-Gruppen
S-Gruppen er et kjent finsk kooperativ bestående av en gruppe selskaper som opererer innen service- og retail-sektoren. Det driver flere virksomheter innen dagligvarehandel, varehus og spesialforretninger, maskinvarehandel, bensinstasjonssalg og service samt reiseindustri og mye mer. Gruppen består av SOK Corporation, 20 uavhengige regionale kooperativer og 8 lokale selskaper.

For mer informasjon: https:www.s-kanava.fi