Integrerte løsninger for planlegging og styring av forsyningskjeden

RELEX planleggings- og optimaliseringsløsninger hjelper detaljhandlere, netthandlere, grossister og produsenter til å planlegge bedre, selge mer og redusere svinn.

Planlegg bedre – selg mer

RELEX’ løsninger automatiserer og optimerer etterspørselsprognoser, sortiment, vareplassering, planogram, styring av forsyningskjeden samt bemanningsplanlegging.

Gjennom bedre styring av forsyningskjeden har våre kunder senket sine lagernivåer 30 %, minsket tilfeller av tomme hyller med opptil 80 % og redusert svinnet for varer med kort livssyklus med opptil 40 %. Bedre planlegging og optimering av vareplassering, planogram og sortiment har resultert i høyere salg og økt lønnsomhet.

Forecasting icon

Nøyaktige og pålitelige prognoser

Dra nytte av all tilgjengelig data for å skape nøyaktige prognoser, både for grunnprognoser, kampanjer, sesonger og sortimentsendringer.

Replenishment icon

Automatisert vareforsyning

Sørg for at varepåfylling av butikk er av beste kvalitet som gir utmerkede resultater. Automatiser påfyllingen av alle varer med RELEX, inklusive ferskvarer, nye produkter og kampanjeprodukter.

Inventory planning icon

Lagerstyring og optimering av beholdninger

Oppnå en høyere servicegrad, økt lageromsetting og mer effektive bestillinger med nøyaktig lageroptimering og effektiv beregning av ordreforslag.

Mark-down icon

Styring av kampanjer og salg

Oppnå nøyaktige kampanjeprognoser ved å la RELEX ta hensyn til kampanjetype, butikkeksponering og pris, i tillegg til effektivisering av vareflyten gjennom kampanjene.

Disaggregation icon

Fordeling og styring av sesongvarer

Øk treffsikkerheten på start- og sluttdistribusjoner, automatiser varepåfyllingen gjennom sesongene, og reager raskere på siste salgstall.

Performance icon

Fleksible analyser og rapporter i sanntid

Forstå, forutse og følg med på hva som skjer i forsyningskjeden og butikkene ved hjelp av et visuelt brukergrensesnitt og visninger som er enkle å tilpasse.

Category icon

Macro space og optimering

Gi hver avdeling, hylle og kategori den ideelle plassen for å oppnå maksimalt salg og avkastning.

Space planning icon

Micro space og optimering

Lag og bruk butikkspesifikke og automatisk optimerte planogram, som vil være i samsvar med butikkens innredning og lokale etterspørsel.

Toolbox icon

Effektiv sortimentsstyring og clusteranalyser

Identifiser kundenes handlemønster og skreddersy butikkenes sortiment i henhold til lokal etterspørsel ved hjelp av clustering av butikker på kategorinivå.

Workforce Optimization icon

Optimert bemannings-
planlegging

Optimer personalets vaktplan og arbeidsoppgaver basert på nøyaktig prognostisering av kunde- og vareflyt, der individuelle arbeidsavtaler og kompetanser er hensyntatt.

Vil du vite mer om våre løsninger?

Du finner detaljert informasjon om våre løsninger på våre engelske sider. Eller ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og mer informasjon.
Les mer om våre løsninger

”Vi undersøkte det europeiske markedet og kunne ikke finne en bedre løsning for å styre en multi-echelon forsyningskjede med både kontinuerlige og kortlevde produkter.”

– Henrik Larsson, COO, Granngården

Du vil spare penger med oss

Våre forsyningskjedeløsninger har kuttet våre kunders kostnader med så mye som 5 % av omsetningen, lagernivåer med 30 %, antall utsolgtsituasjoner med opptil 80 %, og svinn på ferske varer med 50 %. Jo mer kompleks din forsyningskjede er, desto større er potensialet for betydelige besparelser. Ta kontakt, så viser vi deg hvordan.

Kontakt oss