One Stop Stores, en av Storbritannias største convenience-kjeder har annonsert at de vil implementere RELEX Solutions skybaserte forsyningskjedeløsning for sine 900 butikker og tre distribusjonssentre.

Som RELEX-kunde i mer enn ti år, har One Stop tidligere implementert RELEX’ løsningr for space– og sortimentsstyring. Selskapet har i tillegg benyttet RELEX Behavioral Clustering for effektiv håndtering av de mange ulike butikkformater og lokale sortiment. For å styrke sin kundeorienterte strategi, har selskapet valgt å utvide samarbeidet ved å også implementere RELEX’ integrerte forsyningskjedeløsning for detaljhandelsplanlegging. One Stop trengte et skalerbart system som kunne tilby en transparent ende-til-ende løsning, redusere svinn, øke tilgjengelighet og maksimere avkastning.

One Stop

Ved å integrere RELEX’ prognose- og vareforsyningsløsning med sin eksisterende løsning for space- og sortimentsstyring, vil One Stop sikre seg verktøyene selskapet trenger for å ta neste skritt innen integrert detaljhandelsplanlegging. Selskapet driver i dag et variert butikknettverk bestående av både heleide og franchisedrevne butikker. Samtidig som forbrukernes adferd i større grad går mot et convenience-basert shoppingmønster, har One Stop de siste årene opplevd, og opplever fortsatt kraftig vekst. Som et resultat av dette erfarte One Stop at den eksisterende løsningen ikke taklet deres økende behov.

For å sette kundestrategien i sentrum, vil One Stop benytte RELEX’ integrerte etterspørselsprognoser og vareforsyningsløsning i hele sitt butikk- og distribusjonssenter-nettverk. Dette inkluderer også bruk av maskinlæring for å korrigere etterspørselsprognoser basert på meteorologiske data.

«Gjennom et allerede langvarig samarbeid, kjenner RELEX vår virksomhet godt og gir oss en nyskapende tilnærming til forsyningskjedeoptimering. Dette skaper en ytterligere mulighet til å samle våre strategier for styring av sortiment, space og forsyningskjeden,» sier Mark Denton, Head of Technology i One Stop. «Vi er overbevist om at dette vil hjelpe oss med å tilfredsstille våre kunders behov. Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med RELEX.»

«Vi er glade for å kunne levere den helhetlige opplevelsen av integrert detaljhandelsplanlegging til One Stop, og samtidig utvide vårt langvarige og sterke samarbeid,» sier Mikko Kärkkäinen, CEO i RELEX Solutions. «Vi gleder oss til å se hvordan teknologien kan hjelpe One Stop med å øke sitt konkurransefortrinn i markedet.»

Om One Stop Stores
One Stop Stores Limited er en convenience-kjede med over 900 heleide og franchisedrevne nærbutikker med mer enn 10 500 ansatte over hele Storbritannia.

De fleste butikkene er åpne syv dager i uken, mellom kl. 06:00 – 23:00. Convenience-kjeden tilbyr et bredt utvalg av mat- og husholdningsartikler. Mange av butikkene tilbyr også tilleggstjenester som minibanker, post i butikk, bank i butikk og lotteri. One Stop er et datterselskap av Tesco.

More information: www.onestop.co.uk