Les PDF

Gjennom oppkjøpet av Galleria utvider RELEX sitt tilbud av løsninger for detaljhandelen, fra optimalisering av sortiment og hylleplass (assortment and space) til planlegging og styring av hele forsyningskjeden.

RELEX Solutions, Europas raskest voksende leverandør av forsyningskjedeløsninger, kunngjør i dag sitt oppkjøp av Galleria RTS. Med hovedkontor i Storbritannia, er Galleria ledende innen kategoriplanlegging, automatisering og optimaliseringsløsninger for detaljhandelen. Den kombinerte kunnskapen fra de to selskapene støtter opp om RELEX’ visjon om å skape en verdensledende integrert løsning for å optimere planleggingen for retailere. Oppkjøpet styrker dessuten RELEX’ posisjon i det nåværende salgs- og distribusjonsnettverket i Nord-Amerika og APAC-områdene. Ved sammenslåingen økes kundegruppen med flere ledende og globale retailmerker som blant annet AO.com, Morrisons, PARKnSHOP, Rossmann og Safeway.

Galleria Retail Technology Solutions

I september 2015 godkjente RELEX en €20M minoritetsinvestering fra det globale ventureselskapet Summit Partners for å støtte opp om selskapets kraftige internasjonale vekst, med fokus på ekspansjon til det Nordamerikanske markedet. RELEX er den første leverandøren av SCM-løsninger som tilbyr minnebasert beregningsteknologi til retailere, grossister og produsenter. Selskapets visjon om å bli en global leder innen integrerte løsninger for detaljhandelen og forsyningskjedeplanlegging blir ytterligere styrket ved oppkjøpet av Galleria RTS’ konkurransedyktige løsning for planlegging av sortiment, hylleplass og clustering av butikker. Med den nyeste teknologien vil RELEX og Galleria sammen tilby en integrert plattform for detaljhandelen, noe som muliggjør alt fra å administrere og optimalisere lagerbeholdninger fra leverandør til «point of sale», – fra automatisert varepåfylling til butikkspesifikke planogrammer.

Mikko Kärkkäinen, Group CEO, RELEX Solutions kommenterer: «Vi er stolte av å kunngjøre at Galleria RTS nå blir en del av RELEX Solutions. Det er en flott synergi mellom de to løsningene. Som RELEX er Galleria også opptatt av å hjelpe sine kunder til å oppnå økt salg, høyere marginer, reduserte lagre, minsket svinn og bedre bruk av hyllekapasitet».

«Vi deler de samme kjerneverdiene og målsetningene om det å alltid å holde kunden i fokus for alt vi foretar oss. Samarbeidet fører til et sterkt teknologisk og geografisk bidrag til vår visjon om en unik integrert retail-planleggingsløsning, og med en felles selskapskultur med mål og verdier, vil dette bli forsterket ytterligere».

Integreringen av RELEX’ forsyningskjedeløsning med Gallerias forbruker-fokuserte løsninger for clustering, automatisert sortimentplassoptimalisering og planogrammering har allerede startet. I samarbeid med retailere som bruker begge løsningene fortsetter dette arbeidet videre de neste månedene og vil gi kundene en enestående styrke og fleksibilitet i sin retail planlegging.

Mikko Kärkkäinen legger til: «Jeg er veldig glad for muligheten vi nå har fått til å samle alle elementer for retail-planlegging gjennom kontinuerlig å kunne analysere sanntidsdata helt fra butikkhyllen og tilbake gjennom hele forsyningskjeden. Ved å kombinere butikksortiment, space-allokering og løpende informasjon om planlagt eksponering av hvert enkelt produkt i butikk, vil retailere ha en mye bedre forståelse av etterspørsel og økt prognostiseringsnøyaktighet. Med denne bedrede innsikten kan vi nå skape store verdier for kundene våre».

Ian Duncan-Lewis, CEO hos Galleria RTS konkluderer: «Vi er begeistret for å ha blitt del av RELEX Solutions og at vi kan få være med på å spille en avgjørende rolle i å utvikle en integrert planleggingsplattform for detaljhandelen. Grunnleggerne hos RELEX har en enestående tenkemåte om hvordan butikkenes eksisterende forsyningskjeder og planleggingsprosesser kan forbedres gjennom det nyeste innen innovativ teknologi».

Om Galleria

Galleria RTS er den ledende leverandøren av ende-til-ende kategoriplanlegging, automatisering og optimaliseringsløsninger, samt konsulenttjenester til detaljhandelen. Med kundefokuserte løsninger for clustering, sortiment og space optimalisering, tilbyr Galleria betydelige fordeler til kundene som økt salg, bedre marginer, redusert svinn/mark-downs og akselerert omløpshastighet.

Galleria jobber med mange av verdens ledende retailere og produsenter som blant annet CoopDanmark, East of England Coop, Giant Eagle, Maxima, M.Video, Morrisons, One Stop, PARKnSHOP, Safeway, Unilever og Woolworths.

For mer informasjon: http://www.galleria-rts.com/