Alt fra hygieneprodukter til fryse- og ferskvarer: Sveits’ største online dagligvarebutikk er velkjent for sitt brede sortiment på mer enn 13,500 produkter fra en rekke ulike kategorier.

Det kan være utfordrende å håndtere kundebestillinger og møte kundeforventinger, samtidig som man må håndtere et komplekst lager, tilby ekstremt ferske varer og garantere høy tilgjengelighet. Derfor har LeShop.ch valgt et samarbeid med RELEX for bedre planlegging og styring av forsyningskjeden.

LeShop.ch ble etablert i 1998 og er en av de første online dagligvarehandlere i verden. Med mer enn 350 000 kunder behandler selskapet i dag mer enn 800 000 bestillinger og håndterer over 50 millioner produkter årlig. E-handleren må ofte behandle svært komplekse varekurver med et gjennomsnittlig antall på opptil 60 produkter. En utfordring med e-handel er at dersom sortimentsmangfoldet er utilstrekkelig eller det forekommer mangler eller tilgjengelighetsproblemer vil kunden lett kunne søke andre handlealternativ. På grunn av dette måtte Leshop.ch ha en løsning som kunne håndtere det enorme produkttilbudet, samtidig tilby høy produkttilgjengelighet og raskt kunne behandle store mengder data. Tidligere hadde LeShop.ch brukt en hjemmelaget IT-løsning. Denne erstattes nå av RELEX for å støtte opp om selskapets raske vekst og den økende kompleksiteten veksten innebærer. Samarbeidet mellom LeShop.ch og RELEX begynte gjennom Pekka Niskanen fra Fennobiz GmnH som er RELEX’ samarbeidspartner i Sveits.

«Når det gjelder databaser og grensesnitt tilbyr RELEX det nyeste av teknologi», sier Nicolas Soussan, Director of Logistics hos LeShop.ch. «Denne teknologien gir oss en enkel og fleksibel løsning som gjør det mulig å sette klare regler for våre innkjøpsaktiviteter». Tidligere var det svært krevende for selskapets planleggere å håndtere mengden av data som måtte behandles for hvert produkt og plassering. Typisk inkluderes ofte data om stordriftsfordeler, best før-datoer, leveringsplaner og kampanjer. RELEX har forenklet prosessen gjennom å automatisere rutineoppgavene, noe som minsker arbeidsbelastningen for personalet. Systemet sørger for mer presise prognoser som tar hensyn til variasjoner for ukes- og sesongtopper, og kan til og med optimere lager av kampanjeprodukter.

«Nøyaktige prognoser er spesielt viktige for ferskvarer», sier Dr. Timo Ala-Risku, CEO RELEX DACH. «Nøyaktig informasjon vedrørende leveringsplaner, best før-datoer og salgsvolum av sesongprodukter er ekstremt viktig for å holde svinnet på et så lavt nivå som mulig. Det er ikke mye rom for feilberegninger innen e-handel», sier Ala-Risku. «Kunder i dagligvarebutikker er ofte forståelsesfulle når, for eksempel, sjampinjonger har brune flekker etter en lang dag i kjøledisken. Men når de samme kjøperne er ute for å spise på restaurant vil ikke dette tolereres. Når man kjøper varer online er kundenes forventinger minst like høye. Hver levering må være ekstremt fersk og møte de forventningene som er avgjørende for selskapets suksess. En høy-kvalitetsløsning bør overvåke best før-datoer gjennom hele forsyningskjeden for å forsikre at varene er ferskest mulig».

LeShop.ch stiller store krav til RELEX-systemet: Konsumentene reagerer svært raskt på kampanjetilbud som gratis levering eller lojalitetsbonuser. Derfor må lagerbehov bli tilpasset på forhånd og kunne etterfylles svært raskt. For å påse at kundene får tilgang på helt ferske varer, tilbyr LeShop.ch at kjøperne kan bestille sine varer selv før de er laget. Dette betyr at produktene leveres videre direkte ved ankomst til distribusjonssenteret. De enorme forskjellene mellom de ulike produktgruppene gjør dataene som må bearbeides svært varierte og oppgaven svært kompleks.

«Vi har høye forventninger til at RELEX gir oss støtten vi trenger for å oppnå maksimal effektivitet», sier Soussan. «Vi tror at samarbeidet med RELEX innebærer at vi vil arbeide med et dynamisk og kompetent team som består av mennesker med bred kunnskap og erfaring – mennesker som vi kan bygge sterke og langvarige relasjoner til».