Uudenmaan logistiikan osaamiskeskus ja RELEX aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on kehittää suomalaisen erikoistavarakaupan kilpailukykyä tehostamalla niiden myymälätäydennystä. Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa RELEX tekee osaamiskeskuksen toimeksiannosta selvityksen automaattisen myymälätäydennyksen soveltuuvuudesta suomalaisille erikoistavarakaupoille sekä sen tarjoamasta hyötypotentiaalista. Selvityksen aikana kartoitetaan myös tarve aiheeseen liittyvälle laajemmalle kehityshankkeelle.

Taustaa:

Logistiikan osaamiskeskus toimii integraattorina logistiikkapalveluja käyttävien yritysten, logistiikan palveluyritysten, julkistahojen sekä tutkimus- ja koulutustahojen välillä tavoitteenaan suunnata ja käynnistää yritysten kv-kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä parantavia tutkimus- ja kehityshankkeita.

Logistiikan osaamiskeskus edistää logistiikkapalveluja käyttävien yritysten sekä logistiikan palveluyritysten logistiikkaosaamista yhteistyössä alan koulutustahojen kanssa hyödyntämällä uusimpia tutkimustuloksia ja teknologioita.