Hööks Hästsport väljer RELEX Solutions för prognostisering, varuförsörjning och allokeringar

Jun 30, 2021 2 min

Hööks Hästsport, Skandinaviens ledande detaljhandlare inom hästsportsbranschen, har valt RELEX Solutions för prognostisering, varuförsörjning och allokeringar, i deras 58 butiker, distributionslager och online-kanal.

Hööks, som är ett dotterbolag till Jula, vilka har samarbetat med RELEX sedan 2013, kommer använda RELEX i sin verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark för att förbättra tillgängligheten och optimera sina lagernivåer genom hela deras varuförsörjning.

Innan Hööks valde att samarbeta med RELEX, förlitade de sig på manuella planeringsprocesser för varuförsörjning och utförde största delen av arbetet i sitt ERP-system. Genom att automatisera dessa processer kommer den nya lösningen att frigöra tid, som Hööks team tidigare la på rutinmässigt planeringsarbete, och möjliggöra för planerarna att istället kunna fokusera på mer värdeskapande arbete som drar nytta av deras expertis.

Samarbetet med RELEX kommer att introducera ’best practices’ till Hööks processer för efterfrågeprognostisering. Som ett resultat kommer företaget att förbättra sin långsiktiga planering och hitta ett mer proaktivt sätt att arbeta med lagerhantering.

”Vi arbetar med RELEX tack vare att lösningen sömlöst integrerar och effektiviserar alla planeringsprocesser inom varuförsörjning, för alla våra butiker, distributionslager och online-kanal,” säger Joachim Höök, CEO på Hööks Hästsport. ”RELEX ger oss en kraftfull lösning för prognostisering och varuförsörjning, som inte bara underlättar vår planering och förbättrar resultaten, men som också kan växa utefter våra behov och stötta vår framtida tillväxt. RELEX lösning har en viktig roll i vår vision om att producera och sälja högkvalitativa produkter som möter våra kunders behov.”

”Vi är otroligt glada över att påbörja detta projekt tillsammans med det fantastiska teamet på Hööks, som alla har imponerat på oss med sin positivitet och ’can-do’-attityd,” säger Joakim Hellman, Sales Manager på RELEX Solutions. ”Med ett brett butiksnät i Norden kommer Hööks verkligen att kunna dra fördelar från fullt integrerade prognostiserings- och varuförsörjningsprocesser.”

Lär dig mer om hur RELEX Living Retail Platform hjälper detaljhandlare förbättra sina efterfrågeprognoser, automatisera varuförsörjning och arbeta med lagerstyrning.