Tuko Logistics, en betydande aktörer inom handeln i Finland, har valt att införa systemstöd från RELEX inom varupåfyllningen av sitt centrallager. Ibruktagandet av RELEX lösningar kommer att ske i början av år 2012.

Tuko Logistics ägs av Suomen Lähikauppa Oy, Stockmann Oyj Abp, Wihuri Oy samt Heinon Tukku Oy och levererar logistik- och anskaffningstjänster inom dagligvaruhandeln. Tuko erbjuder logistiktjänster genom sitt centrallager i Kervo, samt genom ett riksomfattande terminal- och transportnätverk. Anskaffningstjänsterna omfattar allt från produktdatabank till egna varumärken, såsom Eldorado-serien. Tukos omsättning uppgick år 2010 till 760 miljoner euro och företaget hade ungefär 900 anställda.

Dagligvaruhandelns snabba leveranser, stora volymer, samt höga krav på färskhet och servicenivå ställer strikta krav på varupåfyllningsprocessen. Enligt inköpsdirektör Markku Kettinen möter Tuko också särskilda utmaningar i sin verksamhet: ”Alla våra kundföretag har sina egna, lite olika sätt att arbeta och genomför olika kommersiella aktiviteter, såsom kampanjer och sortimentsförändringar. Tusentals aktiviteter äger rum varje vecka. Därför måste vi i vår dagliga verksamhet integrera oss med våra kunders affärsprocesser. Detta betyder till exempel att vi måste bygga varupåfyllningen på kundspecifika prognoser, som tar hänsyn till varje kunds kampanjer och aktiviteter.”

Tuko använder sig av en separat programvara för varupåfyllning, som införskaffades för knappt tio år sedan, men man är inte helt nöjd med resultatet som systemet levererat. Planeringschef Lauri Loikkanen summerar: ”Vår nuvarande lösning har mångsidig funktionalitet, men produktcheferna som ansvarar för inköpsbeställningarna är tvungna att ställa in olika styrparametrar manuellt och måste även i normala fall korrigera inköpsförslagen. De krångligaste situationerna, som kundkampanjer, måste skötas helt manuellt. Med RELEX lösningar kan vi till exempel automatiskt skapa prognoser på kundkedjenivå eller välja varupåfyllningsmodeller för våra färskvaror enligt varje produktgrupps egenskaper. RELEX valdes tack vare det utvecklade prognostiseringsstödet och den högre automationsgraden i systemet. De beställningsansvariga kan alltså fokusera på de verkliga specialsituationerna – sådana har vi alldeles tillräckligt många av!”

Då en förbättring av varupåfyllningsprocessen vid Tuko blev aktuell, var RELEX ett naturligt val enligt it- och utvecklingsdirektör Peter Klenberg: ”Vi har samarbetat med RELEX i flera olika projekt sedan 2007. I dessa projekt har RELEX påvisat sin expertis inom handelns logistik och företaget har alltid kunnat hålla tidtabellerna för projekten.”

Enligt inköpsdirektör Kettinen har Tuko höga målsättningar: ”Det viktigaste är att förbättra våra centrala nyckeltal: färskare varor och högre leveranssäkerhet till våra kunder samt en minskning av lagernivåerna. Enbart detta räcker dock inte till – vi kommer också att dra nytta av de prognoser som produceras av RELEX system inom till exempel kapacitetsplaneringen i hela vårt logistiska nätverk.”