Läs PDF

LifeWay Christian Stores, en av världens största kristna bokhandelskedjor, implementerar RELEX lösningar för planering och styrning av leveranskedjan, för att effektivera processerna för prognostisering, varupåfyllning och allokering. LifeWay driver idag närmare 170 butiker runt om i USA, en nätbutik samt ett distributionscenter i Nashville.

RELEX kommer i samarbete med Columbus Consulting International att stöda LifeWay Christian Stores då kedjan utvecklar sin leveranskedja för att minska lagret och öka tillgängligheten.

LifeWay Christian Stores har ett brett kategoriutbud för både konsumentens och kyrkans behov. I sortimentet ingår allt från varor med korta ledtider, som media produkter, till kampanj- och säsongsvaror. Förutom det består kedjans bassortiment även av varor med behov av effektiva processer för allokering innan, under och efter säsongen. RELEX ger LifeWay en sömlös lösning för prognoser, varupåfyllning och allokering i ett och samma system.

Bill Crayton, VP Merchandising på LifeWay Christian Stores kommenterar: “De nya processerna för allokering kommer att öka effektiviteten i vår verksamhet. Den stora fördelen för LifeWay butikerna kommer ändå att synas i hur vi nu kan styra lagret mer effektivt baserat på ett mer lokalt sortiment och med mer dynamiska prognoser på butiksnivå. Dessutom märkte vi att vi fick en unik och oväntad fördel i och med RELEX förmåga att förse oss med värdefull information från de lokala butikerna. Det här ger oss möjligheten att ta hänsyn till butikernas individuella behov då vi planerar det centrala sortimentet, vår varuallokering och varupåfyllning.”

Jon Beck, CEO på Columbus Consulting International säger: “Allokering fungerar som det slutliga steget i varuflödet och är en kritisk del av verksamhetsprocessen. Processen måste vara noggrann för att maximera marginalerna och intuitiv för att de som styr processen skall förstå vilken mängd varor som skall distribueras, snabbt, och till alla rätta försäljningspunkter. RELEX, Columbus Consulting International och LifeWay har återskapat sättet för hur processen skall verkställas genom att skapa noggranna efterfrågeprognoser, planera det lokala sortimentet samt mer noggrant allokera och fylla på varor. Det här hjälper LifeWay att optimera lagrets prestanda och leverera varor riktade för det lokala behovet.”

Jay Wallis, Director of Merchandise Administration på LifeWay Christian Stores tillägger: “Det som verkligen skilde RELEX från de andra leverantörerna var deras kundfokus. Istället för att föreslå referenssamtal med några handplockade kunder, gav de oss friheten att själva välja vilka av de över 100 företagen som använder RELEX vi ville tala med. RELEX har bevisligen ett stort förtroende för att deras kunder är nöjda.”

Melissa Boone, Partner på Columbus Consulting International fortsätter: “LifeWays långvariga verksamhetsstrategi är att styra ett gemensamt lager för alla deras avdelningar. Tillsammans med RELEX-teamet och den högt justerbara plattformen har vi utvecklat flexibla verksamhetsprocesser för att försäkra oss om att LifeWays vision blir verklighet. Genom detta kan LifeWay dra nytta av snabba beslut, ökad försäljning, högre marginaler, ökad insyn och bättre rapportering av undantag inom leveranskedjan, samt ytterligare förbättra kundservicen.”

Michael Falck, President North America på RELEX Solutions tillägger: “Vi är otroligt glada över att välkomna LifeWay som kund hos RELEX. Vi jobbar tätt ihop med Columbus Consulting International för att leverera en funktionell och kraftfull lösning som passar LifeWays verksamhetskrav och kan anpassas till 100 % för användaren. Vi gör stora framsteg redan två månader in i implementeringen.”

Projektets implementering började i april 2016 och förväntas vara klar innan November 2016.

 

Om LifeWay
LifeWay Christian Resources är en av världens största leverantörer av kristna tillbehör. Företagets produkter finns tillgängliga i över 120 länder runt om världen, sju dagar i veckan och 24 timmar under dygnet.

Företaget äger och driver runt 170 LifeWay Christian Stores -butiker runt om i USA samt konferenscentret Ridgecrest Conference Center i North Carolina. LifeWay publicerar böcker och den högt uppskattade HCSB® bibelöversättningen under B&H Publishing Group.

LifeWay är en icke vinstbringande organisation vars alla intäkter som överskrider driftskostnaderna återinvesteras i organisationens missions- och kyrkoarbete runt om i världen.

Mer information: www.lifeway.com

Om Columbus Consulting International
Columbus Consulting är en unik organisation då det kommer till processer och system inom detaljhandeln. Organisationen består av högt erfarna specialister runt om kring Nordamerika och Europa. Företaget lägger mycket fokus på detalj för att nå de strategiska visionerna som detaljhandlaren lagt upp för deras varumärken i alla led. Det här görs genom att engagera sig i kundens utmaningar och kombinera olika verksamhetsprocesser, roller och ansvarsuppgifter inom organisationen med organisationens system, slutanvändarens verktyg och strategier.

Företaget har jobbat fram lösningar för flera av världens största och välkändaste detaljhandlare, som American Eagle, ANN, ASOS, At Home, Big Lots, DSW, J.Crew, Lucky Brand, Michael Kors, Mothercare, Mr. Prince, Ross Stores, Target, Tory Burch, och Tuesday Morning.

Columbus Consulting sitter på mycket breda kunskaper och resurser samt en specifik industriledande expertis inom handel, planering & allokering, finansiell & verksamhetsplanering, rapportering & analysering samt IT strategi/ledarskap & system implementation. Projekten varierar från styrning av stora, långa, multi-disciplinära projekt, till kortare, tillfälliga, projekt med betydlig inverkan på högre beslutsnivå. Även konsulteringstjänster erbjuds.

Mer Information: www.columbusconsulting.com